<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 25, 2007

Gol

Bugün "8. ayımız, ne yapacaksın benim için" diye şımardım sevgilime, "akşamki maçta gol atarım olmaz mı?" dedi.

Olur...

Pazartesi, Haziran 18, 2007

Bebek geliyooo

Zaten gelmemiş miydi demeyin, bu başkası... Ama ben yine teyze oluyorum.

Bir arkadaşım var benim, kendi kızkardeşi nişanlanınca çok bozulup, beni kız kardeşi kontenjanına alan... ("Bu sefer kız kardeşim bu olsun, nasılsa evlenemez" diye düşündü herhalde, bilemeyecem, konumuz o değil). İşte o arkadaşımın, bana arkadaştan daha yakın karısının içinde ufacık tefecik bi bezelye tanesi varmış.

Şimdi ben hem hala, hem teyze mi oluyorum?

Tüm bu postun yazılması sırasında maşallah ve inşallah nidaları dudağımızdan eksik olmamıştır, okurken de eksik etmeyen siz sevgili okuyucularımızı saygılarımızı sunarız...

Çarşamba, Haziran 13, 2007

Yalnızım, mutsuzum, içim daralıyor, kalbim sıkışıyor...

Canım acıyor...

Salı, Haziran 12, 2007

Rejim rejim rejim

Şu anda 15,5 kilo vermiş durumdayım. Aklıma geldi, ben bi ara diyetisyene başlamıştım, o ne zamandı, kaç kiloymuşum o zaman diye bloga bakayım dedim. Blog artık çok kalabalık, ordan yazıyı bulamam diye, google'a girdim. sebnem.blogspot.com sitesinde rejimi arattım.

Aman tanrım ben bi rejim delisiyim, kilo takıntılısıyım, yoyo insanıyım. Mütemadiyen rejim yapmışım. Buyrun burdan bakın.

Salı, Haziran 05, 2007

Döndüm

Antalya'daki okçuluk turnuvası bitti, son gününde sevgilim geldi, iki gün de ben uzattım, toplam 3 gün tatil yaptık Antalya'da. Pek güzel geldi ama dönmesi çok zor oldu.

Şimdi çalışmak iyice zor geliyor.
Ağustos ayı yaklaşıyor, istemiyorum gelsin... Önümüdeki 8 ay haziran ve temmus olabilir mi lütfen?


eXTReMe Tracker