<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Kasım 27, 2007

gitme

yokluğun ah yol yol olsa uzasa, unutmam seni
gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
gitme gitme el olursun sevdigim, incitir beni

Ezginin günlüğü- 1980

Cuma, Kasım 09, 2007

Tanışma hazırlığı

Babam, iki kız babası... Ablam 6,5 senedir evli. Eşiyle babamı tanıştırması sanırım bi 8 sene önce olmuştur, ablam daha 21 yaşındayken... Babam uzunca bir süre zorlandı bu süreçte...

Geçen gün teyzemin doğumgününde babam çok şıktı. "Baba" dedim, "çok şıksınız, burda böyle giyinirseniz beni istemeye geldiklerinde ne giyeceksiniz?". "Aman kızım yeter ki gelsinler, smokin bile giyerim" diye uğraştı benimle. Tabi Serkanı bilmiyor daha...

İki gün önce annem babama "Bey, bizim kızım görüştüğü bi çocuk varmış, tanışmak istiyormuş" diye ilk girişi yapmış. (Aslında annem böyle konuşmaz babamla, ben öyle hayal ettim şimdi.) Ben de sandım ki akşamında babam rakısını koyacak önüne, sonra çağıracak beni, duygusal ve sorgusal konuşmalar yapacağız... Ama babam da tık yok. Neşeli, keyifli... Konu hiç açılmadı.

Bi bozuldum ben... Niye sallamadılar beni diye. Tamam yaş 28 olmuş, ama yine de kızıyım ben. "Kız babası" o da... Di mi ama?

Bu sabah kahvaltıdayız, annem, babam ve ben. Annem durduk yerde "Baban merak ediyor Serkan nereliymiş" dedi. Dikkatinizi çekerim babam da aynı ortam da. Ben son derece kısık sesle "kütüğü istanbulda" derken babam da hızlıca "figen, gazeteyi uzatsana şurdan" deyip gazeteye gömdü başını.

İçim rahatladı valla, ben de güle oynaya verecek sanmıştım...

Salı, Kasım 06, 2007

Gerilim

burası tam günlük oldu. Aslında aylık...

Şu ne zaman olmuştu acaba diye açıyorum genelde blogu. Ve bu yüzden benim için önemli olayları yazıyorum, ve çoğu da bir iki satır oluyor. Vaktim olmadığından değil aslında bloga ilgimi kaybettim sanırım.

uzun ve komik (bana komik geliyordu, Ayşe Arman diyenler de vardı tabi) yazılar yazmak istiyorum yeniden. Yazarım belki sevgilim gidince (aslında liseli kızlar gibi sözlüm demek çok hoşuma gidiyor).

Bu aralar ki gündemim;

- Askerlik: Serkan'ın 8 aralık gibi belli olacak nereye ve ne kadar süre ile gideceği. Geriyor belirsizlik.
- Evlilik: Serkanın ne zaman döneceğine bağlı olarak ne zaman evlenebileceğimiz de ortaya çıkacak. Babamlarla önümüzdeki hafta tanışacak. Bir yandan da nerede oturacağımız muallak, o ben kirada oturmam diyor, ben onun şehrin uzak yerindeki evinde. Geriyor belirsizlik.
- İş/İşsizlik: Ben tam kararımı vermişken, genel müdür dur önce bi konuşalım dedi, ancak 1 haftadır denk getirip konuşamadık. Bu konuşma kararımı değiştirebilir. Geriyor belirsizlik.

Gerim gerimdim günlerdir, iki gündür daha bir iyiyim...


eXTReMe Tracker