<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Haziran 05, 2007

Döndüm

Antalya'daki okçuluk turnuvası bitti, son gününde sevgilim geldi, iki gün de ben uzattım, toplam 3 gün tatil yaptık Antalya'da. Pek güzel geldi ama dönmesi çok zor oldu.

Şimdi çalışmak iyice zor geliyor.
Ağustos ayı yaklaşıyor, istemiyorum gelsin... Önümüdeki 8 ay haziran ve temmus olabilir mi lütfen?

4 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Tatil istiyorum ben ya. Keyfe bak Gece hanımdaki. Ohhh mis valla.

6/05/2007 06:07:00 ÖS  
Blogger karmançorman der ki...

merhaba.ilk kez okuyorum seni.çok içten geldi yazdıkların.buarada umarım hayatındaki sorun neyse çözülmüştür ve sana zarar vermeden senden çook uzaklara gitmiştir.
buarada Antalya'ya gelmişsin.ben burada yaşıyorum.canın sıkıldığı zaman sana Antalya havası gönderebilirim..
sevgiler..


Sasha

6/06/2007 02:04:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Hoş geldin :)

6/08/2007 09:30:00 ÖÖ  
Blogger GeCeLeRiN_PrEnSi der ki...

keşke sihirli bir sopamız olsaydı ama malesef yok birdahaki senenin temmuz ve ağustosunu beklemek zorundasın sanırım :)

6/09/2007 12:56:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker