<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Kasım 28, 2010

Baharat

Güneydoğu seyahatinden döndükten sonra baharatları daha çok kullanmaya başladım yemeklerde... Ama bu sabah yeni baharat kavanozları alıp onları allayıp pullamamın nedeni bu baharat sevdasından ziyade, hepi topu 2-3 saat çalışmam gereken sınava çalışmama çabası....


Sınava 1 saat kaldı :)

Pazartesi, Kasım 08, 2010

geçen gün takip ettiğim bloglarından birinde Ekim ayını 4 postla kapattığına dair bir yazı vardı, ben de bakayım dedim, ne zamandır yazmadım.... Meğer ben Ekim ayında hiç yazmamışım. Ondan sonra WannaRun da beni merak ettiğini yazınca bir not daha düşeyim dedim.

Gerçi böyle yazdığım yazılar hep çok tatsız oluyor. Kısa kısa bullet'lar şeklinde. Olsun...

Bu ara hayatımdaki tek heyecan 1 hafta sonra gideceğimiz tatil. Güneydoğu Anadolu... Adıyaman, Mardin, Urfa ve Gaziantep'de kalacağız. Bunların dışında Diyarbakır, Midyat, Hasankeyf, Nemrut, Harran vs vs' e de gideceğiz. Her gün gün sayıyorum. Haftaya bugün nerdeyiz, yarın nerdeyiz vs diye.

Benim hayatımın olmazsa olmazı zaten gün saymak :) Önce asker yolları beklerken başladı, ondan sonra da evlilik.Sonra da vazgeçemedim, eve taşınmamıza, iş değiştirmemize, tatile gitmemize, kilo vs diye ne bulsam geriye sayıyorum.

Kilo demişken, bundan 1,5 ay önce tansiyon için doktora gittiğimde doktor bana "3 ayda bir 6-7 kilo ver" demişti. Ben de çıkışta o gazla 3 ayda 10 kilo versem, şu kadar zamanda ilacı bıraksam vs diye bi heves tarihleri hesaplamıştım. Sonra nooldu. Doktora gittiğimden beri 2 kilo aldım :) Şahaneyim. Bir insan hem bu kadar şişmanlığından mutsuz olur da nasıl kilo almaya devam eder hiç anlamıyorum. toplam mesaimin %90'ı nasıl zayıflayacağım diye düşünmekle, %10'u da ne yesem ki diye düşünmekle geçiyor. Zaten öyle bir kısır döngü var, bak şimdi burada şişmanlığımdan bahsederken aklım direkt yemeğe gitti. Ay acıktım ben dedim. Kalktım bir armut aldım, onu kemirirken burada kilom hakkında söylenmeye devam ediyorum.

Yorgunum bu ara... Bahardan sanırım, bir uyuzum bir uyuzum sormayın. İçimden bir şey yapmak gelmiyor. Sürekli mızmız... Sabahları uyanamıyorum. Ama cumartesi günü saç maşası aldım... PAzar sabahı 6.30'da kalkıp onu denemek için saç sardım :) Ya da yeni bir kıyafet aldığımda sabahın köründe kalkıyorum onu giymek için. İçimde bir çocuk var ehü ehü...

Bu arada, bundan sonra Antalya'ya falan gitmem ben arkadaş. Bir valiz hazırlamak -zihinsel olarak- 1 hafta vaktimi alıyordu. Gündüz bunları giyerim, havuz kenarında şunları, spor yaparsak şunları da almak lazım, geceleri bunlar, ay soguk olursa ya... Dur bir de her kıyafete ayrı ayakkabı.... Şimdi 5 kazak, 2 pantalon, 1 çift ayakkabı ile iş bitiyor. Çok sevdim bu işi...

Hadi bu hafta bitsin, tatile gidelim....


eXTReMe Tracker