<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Haziran 13, 2007

Yalnızım, mutsuzum, içim daralıyor, kalbim sıkışıyor...

Canım acıyor...

5 Yorum:

Blogger Gece der ki...

çikolata ve alkol olmasaydı hayat ne kadar zor olurdu değil mi?

6/13/2007 05:52:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Bende de durum kötü ve alkol yok:))))

6/13/2007 06:20:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

niye bardağın boş tarafı

6/13/2007 06:37:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Her ne olursa olsun ben burdayım, bunu unutma. Amerikada bile olsam, aslında yanındayım. Biz her bir şeyin üstesinden geliriz, biz ikimiz:))

Di mi şeb? (soru sormazsam çatlarım biliyorsun, ayaklı sözlüğüm benim:))

6/13/2007 11:59:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

aferin, yalnızım çağrımı en duyması gereken iki kişi duymuş :)

Selinim, şekerim... Amerika dediğin neresi ki. Bodruma otobüsle giden biri ile aynı anda uçağa binsem, ondan önce yanındayım zaten... Biz ikimiz bir olunca, önümüze gelene bin tekmeeee.

Soruna da cevap: di seloş.

6/18/2007 08:04:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker