<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Temmuz 24, 2013

Eda

5 aylık Eda
5 aylık olacak bu haftasonu. 5 aydır 7 gün 24 saat beraberiz. İlk günlerinde telefondaki bir uygulama
ile her gün fotografını çekip o gün yaptıklarımızı yazmıştım, ama kısa bir süre sonra sıkıldım, her gün aynı şeyleri yaptığımızı yazmak sacma geldi sanırım. Ama şimdi kısaca bir not alayım dedim. Takip eden 2-3 kişi kusura bakmayacak artık :)

Artık büyüyor. Ama hala günü gününü tutmuyor. Uyku düzeni tamamdır diyorum, hop ertesi gün gram uyumuyor. Genel olarak neseli ve uslu bir bebek. Aksamları 1 saat huysuzluğuna da katlanacaz artık ne yapalım :)

  • Sırtüstünden yüz üstüne dönüyor da geri dönemediği icin sinirleniyor. 
  • Adını hala bilmiyor şaşkın. Ama adının tintoni olduğunu sanıyor olabilir. Tintoni anneannesinin uydurduğu bir kelime. 
  • Gıdıklayınca kıkırdıyor. 
  • Oturmayı seviyor. 
  • Dışarda olalım da neresi olursa olsun. Evde mızır mızırken pusetine koyuyorum ağlama kesiliyor. 
  • İlk hastalığını geçen hafta atlattı. Ben hala hastayım o ayrı. 
  • Dün ilk suyunu içti. Çok az az yemek tadıyor. Ek besinlere henüz başlamadık. Yakındır ama...
Bir ay sonra işe başlayacağım. Hala bir bakıcımız yok! Olmadığı gibi ben işe dönmeye hiç hazır değilim, ev hanımlığı da pek güzelmiş ayol. 12 yıldır calışıyorum, 7 aydır evdeyim. İnsan çalışmayı hiç mi özlemez... Özlemedim valla :))


2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Maşallah ona, yumur benim için annesi :)

7/25/2013 12:39:00 ÖÖ  
Anonymous katalog ilmu der ki...

nice pose to shoot end exploid light

2/22/2015 11:39:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker