<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 25, 2007

Gol

Bugün "8. ayımız, ne yapacaksın benim için" diye şımardım sevgilime, "akşamki maçta gol atarım olmaz mı?" dedi.

Olur...

6 Yorum:

Blogger SekerPembe der ki...

Hey süper bir hediye bence:) Cok orjinal:)

6/25/2007 07:57:00 ÖS  
Anonymous nasıl delirdim der ki...

attı mı peki?

6/26/2007 09:22:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

8 ay 8 yıl olsun 18 28 38... artsın inşşallah evlenmeyi düşünmüyor musunuz?

6/26/2007 09:27:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

:)

6/27/2007 02:48:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

gol atamamıştı o maçta. Ama ertesi gün İstanbuldaydık beraber, bana güzel bir yemek ısmarladı, rakılı balıklı...

Evlenmeyi düşünmüyoruz Nagiş, aslına bakarsan biz pek anlaşamıyoruz :) Sadece sevgi bizi bir arada tutuyor, o da tuttuğu yere kadar...

6/29/2007 07:48:00 ÖÖ  
Anonymous Gündüz der ki...

Hocam sana bişiii diyim mi... en güzeli bu aslında... Arkasını düşünmeden günü kurtarmak... Böööle topuklarını bi tarafına vura vura kaçmaktansa bugün iyiysen, mutluysan onun hakkını verip gerisini düşünmemek çok daha güzel bi şey... becerebildiğin kadar yaşa bunu... anladın sen onu:)

6/29/2007 03:50:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker