<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Şubat 15, 2009

terminoloji

monoblok, elmas kazan, genişlik, derinlik, yükseklik, 1000 devir, emiş gücü,14'lü, kilitli sistem, amerikan panel, suntalam, MDF, lake, 8 mm, ceviz, abanoz,açık armut, venge, kombi tipi, solo, ankastre, 7 kg, 8 kg, kısa program, a sınıfı, a+, fildişi, kum beji, kolçak, konsol, batarya, kiler dolabı, çekmece, metre, siteler, boyacı, dolapçı, mutfakçı, laminatcı, çelik kapıcı, matkap, elektrikçi, "Nakitse kaça olur?", sürgülü kapı, fren sistemi, gizli çekmece, kumaş alternatifi,microfibre, "kaç günde teslim?"...

Hani derler ya, insanlar günlük konuşmalarında x, y, z kadar kelime kullanırlar diye... Nişandan, daha dogrusu nikah için gün aldıktan sonra hayatımıza eklenen yeni kelimelerimiz bunlar.

Düğün tarihine az kalması sebebi ile bir anda değişti sevgilimle konuştuğumuz konular. Dün, sevgililer gününde, önce romantik bir yerde yemek yerken çamaşır makinası ve buzdolabını konuştuk, sonra eve gidip kanepeleri odaya nasıl sığdırırız konulu bir çalışma yaptık. Elimizde bir metre ile dolaşıyoruz artık. Olmadı karış hesabı. Bir karış 22 cm.

Salı, Şubat 03, 2009

"Mukadder, I love you"

O kadar o kadar o kadar çok isterdim ki nişan yüzüklerimizi dedem taksın.

* Başlık dedemin sıklıkla anneanneme seslenişinden...


eXTReMe Tracker