<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 18, 2007

Bebek geliyooo

Zaten gelmemiş miydi demeyin, bu başkası... Ama ben yine teyze oluyorum.

Bir arkadaşım var benim, kendi kızkardeşi nişanlanınca çok bozulup, beni kız kardeşi kontenjanına alan... ("Bu sefer kız kardeşim bu olsun, nasılsa evlenemez" diye düşündü herhalde, bilemeyecem, konumuz o değil). İşte o arkadaşımın, bana arkadaştan daha yakın karısının içinde ufacık tefecik bi bezelye tanesi varmış.

Şimdi ben hem hala, hem teyze mi oluyorum?

Tüm bu postun yazılması sırasında maşallah ve inşallah nidaları dudağımızdan eksik olmamıştır, okurken de eksik etmeyen siz sevgili okuyucularımızı saygılarımızı sunarız...

3 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Ben de teyze ve hala oluyorum:)))

Maşallah şimdiden 100 bin kere!

Bana sürekli resimlerini göndermeyene, her anını bana haber vermeyene küserim ona göre!!!

6/18/2007 12:17:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Ben iki senedir teyzeyim,dünyanın en güzel duygularından bir tanesi:D

6/18/2007 05:44:00 ÖS  
Blogger anil der ki...

Ben dokuz yaşımda hala oldum...

İlk göz ağarım dün üniversite sınavına bile girdi, inanamıyorum...

Tüm yeğenlere maşallah, nazar değmez inşallah :)

6/19/2007 01:37:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker