<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Kasım 09, 2007

Tanışma hazırlığı

Babam, iki kız babası... Ablam 6,5 senedir evli. Eşiyle babamı tanıştırması sanırım bi 8 sene önce olmuştur, ablam daha 21 yaşındayken... Babam uzunca bir süre zorlandı bu süreçte...

Geçen gün teyzemin doğumgününde babam çok şıktı. "Baba" dedim, "çok şıksınız, burda böyle giyinirseniz beni istemeye geldiklerinde ne giyeceksiniz?". "Aman kızım yeter ki gelsinler, smokin bile giyerim" diye uğraştı benimle. Tabi Serkanı bilmiyor daha...

İki gün önce annem babama "Bey, bizim kızım görüştüğü bi çocuk varmış, tanışmak istiyormuş" diye ilk girişi yapmış. (Aslında annem böyle konuşmaz babamla, ben öyle hayal ettim şimdi.) Ben de sandım ki akşamında babam rakısını koyacak önüne, sonra çağıracak beni, duygusal ve sorgusal konuşmalar yapacağız... Ama babam da tık yok. Neşeli, keyifli... Konu hiç açılmadı.

Bi bozuldum ben... Niye sallamadılar beni diye. Tamam yaş 28 olmuş, ama yine de kızıyım ben. "Kız babası" o da... Di mi ama?

Bu sabah kahvaltıdayız, annem, babam ve ben. Annem durduk yerde "Baban merak ediyor Serkan nereliymiş" dedi. Dikkatinizi çekerim babam da aynı ortam da. Ben son derece kısık sesle "kütüğü istanbulda" derken babam da hızlıca "figen, gazeteyi uzatsana şurdan" deyip gazeteye gömdü başını.

İçim rahatladı valla, ben de güle oynaya verecek sanmıştım...

3 Yorum:

Anonymous ozii der ki...

Babalara kız vermek hiç kolay değil inan bana. Nedense annelere daha ağır gelir onlara. Babam uzun süre konuşmamıştı valla:( Derdinden konuşamamış belli ki .
İyi bir tanışma olur dilerim ...

11/09/2007 02:40:00 ÖS  
Blogger ๔เl๏รђ der ki...

valla bnm babam ılerde bnmde evlenebılecegım ıhtımalını göz önunde tutmuo ztn vermıcek benı sanırım =)

11/12/2007 01:07:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

bundan sonraki yazında "taşınma hazırlığı" mı olacak?

:(((((

11/13/2007 02:19:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker