<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Eylül 27, 2005

Seyahatname

Efenim eksik olmasınlar, La Panse temamızı beğenmiş ve blogu seyr-u blog'da yer vermişler.
Bunun üzerine de Yazı Masası yorumunu eksik etmemiş ve aynen şunları yazmış:


"a mistress of self-irony, zımnî mükedder, şebhîz ü şebtâb, seher seyyahı,
müstafî gurme, -and oscar goes to- "manilerimin dilberi".

Kendilerinin kalemi pek güçlüdür de benim anadilim, ingilizcem ve farsçam o kadar güçlü değil. Yazımasasına MSN'den teşekkür ettim ama bilmiyorum ki ne demiş. Aldı mı beni bir panik.
Sarışın işletmeciyim ama analitik zekam yok değil. En azında Oscar bana geldiğine göre iyi bir şey dendiğini anladım. Aferin!

Manilerimin dilberi lafını da biliyorum, daha önce mani atışması olmuştu bir yazıda, kendisi de 42 saniye de cevap manisi yazarak hepimizin takdirini kazanmıştı. Self-irony kısmı da tamam "kendimle çok barışığım, siz geçmeseniz de olur, ben dalga geçebilirim" şeklindeki yazılarıma gönderme. E diğerleri ne o zaman?

Tamam çözerim ben diğerlerini, Internet emrime amade de ama bir yandan da Yazı Masası ile MSN'den konuşmaya devam ediyoruz. E şimdi bu kadar güzel yazan birine de MSN'den benim her zamanki cümlelerimi gönderemezsin ki: "Helllooo, naper? Olm süper yazmissin yaw"

Bir yandan kendi cümlelerimi ağzımdan (klavyemden) kaçırmamaya ve kendisi gibi düzgün bir dille cevap vermeye çalışıyorum bir yandan da acaba ne yazmış diye Internet kazan ben kepçe araştırma yapıyorum. Yanımda bu kelimeleri bilecek birileri var aslında ama benim cahilliğimdir diye kimselere soramıyorum. Oy oy oy, durum feci.

Nihayet başardım, tümünü çözdüm. Aferim!

Hani bi bilmeyen ben varımdır da askında yine de kolaylık olsun diye:

"a mistress of self-irony, zımnî mükedder, şebhîz ü şebtâb, seher seyyahı, müstafî gurme, -and oscar goes to- "manilerimin dilberi".


Olmuş mu hocam?

5 Yorum:

Blogger jonquille der ki...

yazımasasına yorum yapmak bile benim için cesaret gerektirken msn'de konuşmak cık cık :)

9/27/2005 07:25:00 ÖS  
Blogger yazimasasi der ki...

aman diyeyim jonquille kardeş, hakkımdan fazlasına razı olamam; başımın üzerinde yerin var!

@gece; onların hepsi sanaydı zaten de, benim oscar'ım sonuncusunaydı; yani hepsinden öte, manilerimin dilberisin gönlümde :)

9/27/2005 09:58:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

evet biseyleri anlayamayacağımı biliyordum zaten!

9/28/2005 08:01:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

çok alakasız olacak ama bu "yazımasası" çok hoş geliyor ya kulağa böyle dokuz sekizlik bir havası var insanın kalkıp oynayası geliyor. ya da ben iyi değilim bilemiyorum.

9/28/2005 09:09:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

her ne kadar sonradan yetişmiş olsam da, epey eğlenceli bir gün geçirmiştim o manileri yazarken. tekrarlamalı bunu...

"üstad" kadar yazamasak da, bu mani "yazımasası"na:

kaça kaça sokağa
bıktı, girdi odaya
aldı eline kalemi
geçti masabaşına

9/28/2005 06:42:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker