<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Eylül 23, 2005

Başağrısı

  • Uyku düzenimin içine eden çalışma azmime,
  • Onu da görmeliyim şununla da buluşmalıyım diye kendi kendimi harap eden sosyalliğime,
  • En ufak bir sıkıntıyı başağrısı ile görünebilir kılan bünyeme,
  • Adam gibi ilaç almamı engelleyen ve beni Vermidona mahkum eden yüksek tansiyonuma,
  • 3 günde içtiğim 6 adet Vermidon'un sıfır etkisi için üreticisine,
  • Alarm sesini bu kadar kulak tırmalayıcı yaptıkları için Nokia'ya,
  • O alarmı her gece/sabah en az 4 defa çaldırmadan uyanmayan şahsıma,
başağrısı-resim nerden bilmiyorumhuzurlarınızda bu ölümcül ağrı için teessüflerimi bildiriyorum.

Bu arada, aklında olsun, başını duvarlara vurunca rahatladığını düşünüp ağrın yüzünden ağlayarak uyuma, ertesi gün ağrın katlanmış şekilde uyanıyorsun.

5 Yorum:

Blogger utkuhavuc der ki...

illaki birçok kişi söylemiştir ama başağrısının binlerce sebebi var mesela dişçiden başlayıp( bir dişin kökü kalmış olabilir) ortapedi ve nefrolojiye de biruğrasan fena da olmaz) bilmiyorum belki de 3 aydır babaannem bizde sağlık deyince o yüzden bu kadar koptum:)Ama ciddi bir şey olabilir veya çok basit, değişik uzmanlara gözükebilirsin geçmiş olsun..

9/24/2005 09:13:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

okurken başım ağrır gibi oldu, bıraktım. hem o mengeneyi görünce içim burkuldu. baş ağrısı kötü bi'şey dedim. ama fazla yüksek sesle söylemediğimden olsa gerek ki duymamışım; sen duy şebnem.

9/24/2005 09:25:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

şimdi baş ağrısı ile pek alakasız gelecek kulağa ama senin şu kedi korkun var ya; onun tıptaki adı "ailurofobi" imiş; bak bu da alakalı bir haber

9/25/2005 05:29:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Uskumru, birçok kişi söylemedi ama ben öyle evhamlı biriyim ki bir dolu doktora gittim cidden. Sonuçta hepsi benim "gergin" bir insan olduğumu söyledi. Ben de göbeğime bakıp bakıp iç geçirdim, bu nasıl gerginlik diye.

Erol, aman diyeyim, cidden kötü birşey. Bak Pzt sabahi işe geldim, canlı dinamik heyecanlı ama başımda bir ağrı. Oysa ki çok severim ben çalışmayı, son cümle zorlama oldu, olsun diye uyaklı.

Ligeia, baş ağrısı ile ilintili o kedi meselesi de, zira başağrısı yapıyor kedi bende. Yanniz yazi pek hoşuma gitti, cidden süpermarkette kedi maması olan reyondan geçerken ben de o yana bakamıyorum, o derece beni anlatıyor yazı. Hipnoz falan demiş, o arada doktora oburluğuma da çare desem, hatta gerginliğimi de çöz falan desem bir seansta tüm dertlerimden arınsam, olmaz mı?

9/26/2005 08:07:00 ÖÖ  
Anonymous nesrin der ki...

şebnemcim sadece UYUUUUUUUU :)

9/26/2005 08:21:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker