<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Eylül 20, 2005

Rejim Günleri 4

Tatilde rejim Ben bu iştahla 99 gün huzur tatili bile yapsam kilo veremem.

4 Yorum:

Blogger Gün der ki...

Kendi resmimi görür gibi oldum :) afiyet olsun. En keyifli yemek kendin gibi iştahlı bir partnerle yenendir.GÜN....

9/20/2005 10:38:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Keyiflidir tabi de, dün akşam yemeğinin üzerine sokakta gördüğümüz kokoreççi üzerine çiftliğe, en azından kıtıra gidelim diye tutturmuş bir partnerlaydım ben mesela, hemen bir kalori hesabı. Aman aman. Bu aralar iştahsız partnerlar bulmak en iyisi.

9/20/2005 06:29:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

O kadarını ben de almayayım, bana bir keyifli yemek partneri yeter :)

9/21/2005 11:25:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

bunu görmemiştim ::))

10/03/2005 10:50:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker