<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 22, 2005

Gece-Gündüz

Saat 5.30. Evde yeterince çalıştım zaten, neredeyse gün doğmak üzere, artık işe gidebilirim. İşin kabasını da aldım zaten, rahatım.

Apartmanın kapısından çıkar çıkmaz okunmaya başlıyor zaten ezan.

Havada şebnem kokusu, geceden kokusunu almış, çimlerin, ağaçların, arabaların üzerine inmiş gece nemi kokusu...

Birazdan ezan bitince mutlak bir sessizlik olacak. Derin nefes al, bol bol... Bütün gün Vermidon etkisi yapacak sana o nefesler.

İşte çıt sesi, ezanın bittiğini mikrofonun kapatıldığını anlatan.

Radyo ODTU, ses azıcık...

Huzur... Nihayet geldin, ben de seni bekliyordum.

6 Yorum:

Blogger Renkli Leke der ki...

Cok guzel yazmissin. Ezan sesiydi belkide beni en cok etkileyen. Turkiye'ye gittigimde ilk onu arar kulaklarim. Huzur verir bana. Bazen televizyonda tesadifen denk gelirse dizilierin yada programlarin birinde, gozumu kapatip kendimi Istanbul'da hayal ederim. Orada sanki ezan daha bir hos geliyor kulaga, daha bir etkileyici oluyor sanki.

9/22/2005 07:10:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

huzur nihayet geldin ben de seni bekliyordum
lanet olsun ben hala huzurumu bekliyorum...

10/06/2005 05:05:00 ÖS  
Blogger derin iz der ki...

Gecenin ayazı sabaha karıştığında, radyo odtü de modern sabahlar başladığında daha ne isterim ki,
var da ... yok ...

10/06/2005 07:52:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Anonymous, ben çok bekledim huzurumu. En az 3 aydır ne huzursuz uykular, ne huzursuz sabahlar yaşadığımı bir ben bir "o" bilir :) Sabır...

Derin iz, Modern Sabahlar başlayana kadar daha doğrusu Ege mikrofona gelene kadar ben çoktaaaan işyerinde 2. kahvemi içiyor oluyorum. Tembel bir gunumde değilsem tabi

10/07/2005 12:37:00 ÖÖ  
Blogger derin iz der ki...

sen de çok çalışkan mışsın yaws şebnem, çüğ düşmeden yollarda, manzara yakalayamadan duvar aralarında olmas ki canım...

10/07/2005 12:48:00 ÖÖ  
Blogger derin iz der ki...

çüğ dediğime bakma çiğ olacaktı

10/07/2005 12:48:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker