<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Eylül 09, 2005

Google Desktop

Google talk’a burun kıvıran bendim evet. Ama bu yeni google oyuncağına hayran kaldım bayıldım.

Efenim google desktoptan bahsediyoruz.

Nedir derseniz, dosyalarınızı indeksliyor, search yapıyorsunuz paşalar gibi, MS'le alay eder gibi hatta. Google'da arama yaptığınızda ilk sırada özet olarak sizin kendi bilgisayarınızda olan dosyaları söylüyor sonra webdekileri listeliyor falan*.

Bu anlattıklarımda bişey yok öyle aman aman, ama işin meraklıları bir yüklesinler bakalım buradan, anlasınlar beni.

Haaa bu arada uyarmadan geçmeyelim, paylaşılan bir bilgisayar ise, hatta sevdicek falan erişebiliyorsa dikkatli kullanıyoruz, feci casus bir şey bu.

Denemeli, oynanmalı…

4 Yorum:

Blogger Gece der ki...

Söylemeyi unuttum, yazıyı editlemeye üşendim. Bunun asıl amacının dışında bir de sidebarı var. O da pek güzel.

Ben en çok web clip (RSS) dedikleri hedeyi kullanıyorum. Vakit kazandım epey. Outlook ve gmail maillerimi de geldiği gibi söylüyor bana. Aman yaz yaz bitmez, siz download edin, bakın işte..

9/09/2005 02:08:00 ÖS  
Blogger gee der ki...

Şekerim o kadar zamandır kullanıyorum, ilk defa duyuyorum senin söylediin özelliklerini. Cehalet kötü bişi :))
Hah, bu vesiyle bi yorumum daha oldu, ekle çeteleye :P

9/09/2005 05:12:00 ÖS  
Blogger Atonica der ki...

O kadar dağınık bir desktopum var ki, düzenleyemez makineyi de çökertir. :)))

9/09/2005 05:34:00 ÖS  
Blogger Sadettin POLAT der ki...

copernic, tek geçerim :) şunu indexle bunu indexle diyebiliyorsunuz. gds'de plugin yüklemeniz gerekiyor :(

9/21/2005 03:33:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker