<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 21, 2005

Erkek garsonlar için turist tavlama rehberi

Yabancılara Internet üzerinden Türkçe öğrettiğimiz platformumuz satış patlaması yaşıyor. Neden? Çünkü bu enayi turist hatunlar, hayatlarının aşkını şurda 3 günde bulduklarını zannediyorlar, ülkelerine dönünce de “aman ben bu mother-in-law ile nasıl konuşacağım” diye panik olup, bir de heriflere şirinlik yapayım diye hemen Türkçe öğrenmeye kasıyorlar.

Ha, çok meraklı çünkü Elazığdaki Emine Hanım Teyzem bitanecik karayağız oğlunu sana vermeye. Zaten muhtemelen ilk kur bitmeden bizim garson kızla İngiliz turisttin aşkı bitiyor, ama noldu bu arada kız bi dil daha ekledi portfolyaya. E o zaman ne o kadar üzüntü, bak seninde yanına kar kalan şeyler var, ama yok illa 3. sayfaya “Beni Türk garson aldattı” şeklinde çıkacak, Türk turizmini baltalayacak.

Bunun da ötesinde malumunuz 9 gün boyunca Didimde iki-üç Türk turist ve binlerce İngiliz Turist ile tatil yaptım. Bu Didimin anadili zaten English olmuş, orayı kurtaracak pek bir şey yok, bari bu işlere niyeti olanları zahmetten kurtarayım dedim.

Hem bayan olmanın tecrübesi hem de 9 gün “observation mode on” dolaştığım için buyurun erkek garsonlar için turist tavlama rehberi:

  • Sezon dediğin 3 bilemedin 4 ay. Geri kalan zamanın ise aslında vücudunu geliştirmek için sana verilmiş bir hediye. Hem turist hatun kafilesi geçerken barın yukarıdaki demirlerine tutunup o anda çok spor yapasın gelmiş gibi barfiks çekerken nefes nefese de kalmazsın. Havalı olur.
  • Akşamları daha yoğun çalışıyorsun o zaman gündüzleri bol bol güneşlen. Çalıştığın barın bahçesini falan sula donla/ mayo ile. Ama üstün çıplak olsun. Her ne kadar İngiliz hatunlar marsık gibi bir şey sever teorisi henüz ispatlanmadıysa da sen çabalamaya devam et.
  • Konuş efendim konuş. Sağdaki garsona laf at, bir mekanın önünden geçerken en az 3 kişi ile “Vayyy koçum naber” minvalinde konuşmalar yap, öpüş. Kendi işletmenmiş gibi davranabileceğin mekanlara kızı götürüp oraların ağası gibi davran. “Ne getirttireyim sana” de mesela –bu İngilizce nasıl söylenir ben de bilmiyorum- sanki kızın sipariş vereceği şey menüde yazmıyormuş da kız istiyor da sen itibarını kullanıp getirttiriyormuşsun gibi bir edan olsun ama. (Biz hatun milleti, işini bilen adamları çok severiz, sanki o işini bilmek sonradan başımıza iş açmayacakmış gibi.)
  • Hiç gerek yok, öyle ağır abi moduna. Kız gelmiş zaten 1 haftalığına. Ağır ağır takılma, sen daha “introduction” bölümündeyken “Benim uçak kalkıyor Bodrum bir saat sonra” diyebilir. Boşver sana molla diye başkaları da der, sen şimdi “Atıl Kurt” modunda olmalısın.

Aferin, okudun buraya kadar. Hadi çocuğum, kalk pratik zamanı.

1 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Fethiyede inanılmaz güzel bir kızın minibüste kırmançiye köpek gibi yalvardığını görünce inanamamştım. Ne diyim..? Allah ıslah etsin...

9/21/2005 09:39:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker