<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 22, 2005

Benim O Ben

Bildiğiniz sarışın işletmeciyim ben evet. Zaman zaman Bilkent konfigürasyonunda dolaşan, her şeyi bilirim ukalıkları olan, gömlek-kumaş pantalon giyip yakasına şirket kartını takan plaza insanı, öğlen starbucksa giden, elinde kahve ile işe dönen.

Ama valla çeydıl'ın sözlükte anlattığı gibi konuşmuyorum ben. Valla öyle tiki değilim. Haaa, çeydıl'ın dediği kadar güzelim o ayrı :P Olay aynı şekilde vuku buldu orası apayrı.

PS: Bir günde 2. post üstelik saat daha 7 bile değil. Canım çalışmak mı istemiyor ne?

3 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Sensin o seeeeen...
Hııııı dıt ....
:)

9/22/2005 09:30:00 ÖÖ  
Anonymous selin der ki...

Güzelsin, güzel olmasına da, bu güzelliği anormal bir uyku düzeni ile nasıl koruyorsun?
İnsanoğlu sabahın 5'inde nasıl uyanıp işe gider ya? Hem de gecenin bir köründe ismi lazım olmayan bir arkadaşı uyumasına da fırsat vermemişse:P

9/22/2005 10:58:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Selincim, alıyorsun gözaltı kapatıcısını kapkalın bir tabaka olarak uykusuz gözlerinin altına sürüyorsun, oluyor bitiyor :)

Bir düzeltme yapmak isterim, sabah 5'de uyanıp işe gitmedim. Sabah 3.5'da uyanıp çalışmaya başladım, 5.5'da da işe geldim. Yani daha da bi garibim.

9/23/2005 10:25:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker