<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Eylül 26, 2005

Pazartesi gelmiş, hoşgelmiş

Dün öğleden sonra rutin "eyvah yarın pazartesi, işgünü" sendromuna girdim, yazılacak sözleşmeleri falan düşünüyorum.

Diğer yandan diğer sendrom sıkıştırıyor: "eyvah yarın pazartesi, rejime başlama günü" Mecburen rejime girmeden önce son kez ne yiyebilirim diye bakınıyorum etrafa habire .

Bu modda iken tabu oynayalım dedik. Sıra bende, kelime "Rüküş".

Ben anlatıyorum. Karşımdaki ise kısa bir süredir tanıdığım, aramızdaki resmiyeti ve karşılıklı kibarlığı tam olarak kenara bırakamadığımız bir arkadaşım. Hiç beklemiyorum yani az sonra yapacağı patavatsızlığı.

"Şimdi ben kokoşum ya, başka neyim".
"Şişko?"

E ben bıraktım tabi haliyle tatlı menüsünü kenara, astım suratımı. Yanımızdaki bir diğer erkek arkadaş da "e canım ne kızıyorsun, çocuk seni rüküş görmüyormuş en azından" dedi. Erkek işte, al birini vur ötekine. Tabi o öğrenmiş senelerdir kız arkadaşından anahtar kelimeleri ezberden söylüyor:

"Canım, ben nasıl bir insanım şimdi"
"Güzel, alımlı, zarif, çekici, neşeli, eğlenceli..."
"Off, bi bilemedin be, olgun olgun"

Sonuçta, bir tabu oyunu sonucunda ve pazartesi günü olması münasebeti ile bir haftadır askıya aldığımız rejime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cümlemize hayırlı olsun

7 Yorum:

Anonymous selin der ki...

Şebnemcim serumu bilemeyen bi arkadaştan bahsediyoruz. Ee ne var bunda diyenlere kendisi bi doktor adayı. Diğer taraftan arkadaşımızın ana dili Türkçe de değil. Dolayısıyla rüküş ile şişman kelimesini, veya düşman ile şükür kelimesini karıştırma potansiyeline sahip biri.
Üstümüze alınmadan oyunu oynamaya devam... :)))

9/26/2005 10:45:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Yok Selincim ya, bak google'da çok şişman hatunlar diye aratınca bile ilk sırada çıkmaya başlamışım ben.

9/26/2005 11:00:00 ÖÖ  
Blogger houston der ki...

hazır mesajcı geldi haaanııım... abla bak tam senlik bi mesaj var bende. bi bak ya, alman sart degil...

9/26/2005 11:07:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

O mesajı gönderdiğim gün nerden bilirdim her rejim muhabbetinde başıma kakacağını. Yok houston efendi, ben almayayım mesajı zaten her sabah tartı bana gerekn mesajı veriyor.

9/26/2005 12:20:00 ÖS  
Blogger Atonica der ki...

Haaaaaaaa ha...
Google'a bittim ya... Sen delisin...
Bu arada bütün erkeklerin patavatsız olmadıklarının altını çizmek istiyorum. HA bir de,
başlatma rejimine şimdi... :)))

9/26/2005 01:44:00 ÖS  
Blogger psychedelicpink der ki...

Ben bugün itibari ile rejimi bıraktım şebnemcim. Sonuç ideal ;)
Darısı sana :)

9/27/2005 12:33:00 ÖÖ  
Anonymous nesrin der ki...

kısslar (selin ve şebnem ) hayırdır bilmediğimiz bir durum mu var?? uzaktayım diye dışlamayın beni. ee kim olduğunu bilmiyorum ama arkaş tabudaki eş ihtiyacını da karşılamış ben gelmeyim artık ankaraya :))

9/27/2005 03:37:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker