<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Ağustos 02, 2005

Dolma, Sarma

Kuş üzümü faciasından sonra ikinci dolma denemem de baktım işler fena gitmiyor, hadi bir de sarma deneyeyim dedim. Bir gün mutlaka başaracağımı biliyordum. Başardım, mutluyum :)

Lezzeti mi? O kısmetse bir daha ki sefere :(

45 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

9'a iki var, bugün kaçınılmaz olarak kendime koyduğum blog-haber siteleri-ek$i sözlük yasağım başlamak üzere, daha benim de bi post'um var gönderilmeyi bekleyen :), eline sağlık diyip kaçıyorum o sebepten; bi gün yemesi de kısmet olur dileriz, pek leziz görünmekteler hımmm hımmm :)

8/02/2005 09:00:00 ÖÖ  
Blogger houston der ki...

masallah masallah...

8/02/2005 09:14:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

gelinlik taze manileri

3.
biberim doldu üzüm
yaprağa daldı gözüm
nazar etme'n komşular
sevdiceğe bu sözüm

8/02/2005 09:25:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

:)bi de şöyle olanı var:

adananın yolları taştan
dolman çıkardı beni baştan
blogdur sözlüktür yavrum adanalı
çalışmak yalan oldu sana dadanalı.

8/02/2005 09:39:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

aldı yazimasasi:

4.
sarma sardım akşamdan
cama vardım sabahtan
sözüm sana a yârim
el dilinden elaman

8/02/2005 10:08:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

5.
yemek sana doyum olmaz
demek sana huyum olmaz
sevdiceğim tez olasın
metek sana oyun olmaz

8/02/2005 10:26:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

(işten kovulduktan sonra, muhtemelen çok yakın bir zamanda, şöyle devam eder türkümüz)

adana’nın yolları taşlık
yok cebimizde beş para harçlık
elden gitti kahpe de gençlik
sebebim oldunuz blog ile sözlük.

8/02/2005 10:26:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

(atışmanın sırası bozuldu benim eşekliğim özür özür çok özür)

adana'nın bayırına
yayılalım çayırına
işler kendini yapsın
bilişimin hayırına.

8/02/2005 10:33:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

6.
gezdim tozdum çayırını
görmedim hiç hayırını
yüreciğim yanar durur
bir tanısam bayırını

8/02/2005 10:36:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

bilkent dağını aştım
çayır çimeni geçtim
ne belalı başım var
bilişim sektörüne düştüm.

8/02/2005 10:42:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

7.
ligeianın eli varmaz
çeydılın da dili durmaz
ne şeb kaldı ne de gece
yazimasasin gülü solmaz

8/02/2005 10:44:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

iki aşık arasına
girme allah aşkına
Kız yapmış sarma
Sizin aklınız dağda bayırda

8/02/2005 10:44:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

mani yazmak zordu
işler aksadı, durdu
naptığımı gören yönetici
beni alnımdan vurdu

8/02/2005 10:46:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

8.
âşıklara söz m'olur
yâr yolları düz m'olur
dağ da bilir bayır da
sevenlere göz m'olur

8/02/2005 10:49:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

dürtmeyin bu garibanı
yoksa sıvayacak paçaları
meteksandan atılarak
açacak önüne selpağı

8/02/2005 10:49:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

ah şu ben, yok mu ben
çalışmadan öyle oturan
primi başkasıdır götüren
budur annem beni bitiren

8/02/2005 10:53:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

9.
meteksanın ağası
koltuklara sığası
sus dilim var elim
gözümden yaş yağası

8/02/2005 10:54:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

derde salmadan başımı
noksan etmeden işimi
yazı masasının göz yaşını
akıtmadan gidem ben

8/02/2005 10:57:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

inim inim inliyoruz
hemencik de gaza geliyoruz
dur deyin bu gidişata
yoksa kapının önünü boyluyoruz

8/02/2005 10:58:00 ÖÖ  
Blogger yazimasasi der ki...

10.
haydin size elveda
kimse olmasın heba
kalsın size şu küpe:
muhabbet derde deva

8/02/2005 11:03:00 ÖÖ  
Blogger çeydıl der ki...

bugün çok fenayım kork benden
usanmadı gönül blogdan senden
yazı masasının manilerinin
suyu çekilmeden gidem ben

(yazı masası ellerin dert görmesin, sabah sabah çok keyifliyfi :))

8/02/2005 11:06:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Yaw ne güzel şenlendi ortalık :) Yazımasası, ağzına sağlık. 43 saniyede cevap manisi yazabiliyorsun ya, helal olsun.

Ligeia, bugün pek niyetliydin çalışmaya, yine alıkoyduk seni. Ama ne der sevgili bir arkadaşımız sürekli: ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Saat koymakla olmuyor bu işler :)

Çeydıl, maaşallah senin de pek dilin durmuyormuş be yaw. Güldürdün beni, hem de öyle ehi ehi değil hueheue

8/02/2005 11:12:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

Oha geyiğe bak. Nası kaçırdım..


Geyiğe bak geyiğe
tükürem böyle işe,
Nası da kaçırmışım,
tıkılmışım deliğe..

Gecenin dolmaları
ve bir de sarmaları
Lezzetsiz dahi olsa
Muhabbeti çok tatlı..

8/02/2005 11:55:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

yaktı bizi bu mani savaşı
olduk yemekten baldan tatlı
devam dedik ekran tasarmaya
yemekhane uzakta cafcaflı cafcaflı

8/02/2005 12:09:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

erol gittik bir geyiğin avına
geyik çekti bizi kendi dağına
tövbeler tövbesi olmaz bir daha
altımıza işedik gülmekten burada

komentimiz blogda yazılı kaldı
tonla işimiz havada asılı kaldı
yöneticimiz bize küsülü kaldı
yandık hepimiz bittik bu arada

ala gözlerine kurban olduğum geyik
bi daha yöneticime bildirme beni
açıp ak gerdanı durma karşımda
ecelimden evvel öldürme beni

8/02/2005 12:11:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

ek ==> hem (: hem de ):

(nazlı böcük hati)

8/02/2005 12:13:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

herkeslerin çenesi
denkleşmiş eşrefiyle
bir de kayış kopunca
çıkıvermiş tepeye..

8/02/2005 12:33:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

meteksanın işleri
beklesin bir köşede,
eninde ve sonuda
kalacan mesaiye..
_

çeydıl çeydıl kalksana
lambaları yaksana
geyik elden gidiyor
çaresine baksana :p

8/02/2005 12:35:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

açlıktan geberenze
muhabbetten ölenze
ben yemeğe gidenze
fasulye taze taze

8/02/2005 12:42:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

muhabbeti baldan datlı blog
gözümü senden ayıramıyorum
çalışırken hayalimde, yemek yerken düşümde
bana bir hal oldu bilemiyorum

8/02/2005 12:54:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

31. Yorum (yanlış anlamayınız, rekora gidiyoruz o sebepten vurguladım! :b)

ligeia ele avuca sığmaz gezinir fare ile
işaret parmağı tıklar hemen gece'nin üstüne
nedir çektiğimiz bu cefa iş yerinde
olsa gece de koşsak evimize
dürtsek oradan infroniki de meteksan niyetine

hede höde - aloo - dıııt dııttt - ses yok - iptal :S

8/02/2005 01:02:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

bana cevap yazmazsan eğer
daha bir hırslanıp dilleniyorum
duramaz dilim kafiye arar
çenemi tutup da oturamıyorum

8/02/2005 01:08:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

oku commenti kaldır Gece
hantallığı öldür Gece
bloguna yazan yiğitler
söyle bana kimdir Gece

8/02/2005 01:11:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

yazmalı mı, yazmamalı mı?
yoksa hiç konuşmamalı mı?
F5 tuşum isyanlarda
infronici bırakmamalı mı?

8/02/2005 01:12:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

Geceye bak geceye
döndürdü bize deliye
atıverdi eldeki taşı
bizde düştük deliğe

8/02/2005 01:14:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

laf döndü dolaştı
yine bana dayandı
geyiği seven erler
hepsi burda toplandı

8/02/2005 01:16:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

hah şunu bileydiniz bre akıllılar
delinin biri bir taş atar kuyuya
bütün akıllılar damlar taşın peşisıra
ah gece güzel gece bize neyledin
dolma sevdasına gitti meymenetim

8/02/2005 01:17:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

dolmalar ve sarmalar
mideme oturdular
bundan böle bunları
istemem tabağımda..

8/02/2005 01:18:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

yeter dedim bitti dedim
yüreğime söz geçiremedim
şu halde kem küm ettim
yüreğimi burada bırakıp
ben gittim.

(walla gittim, bakınız pufff oldu -yok oldu ligeia, anaaa hemi de blog'lardan uzağaaa)

8/02/2005 01:22:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

öğleyin yedim taze meyvayı
bloga yazdım yalan dünyayı
fazla comment bozar bünyeyi
kovdurur benim gibi denyoyu

8/02/2005 01:35:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

Yaza yaz bitirdik..
Mesainin canını..
Haydin herkes işine
41 kere maşallah..

The enD..

8/02/2005 01:38:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

tuttu dolmaların ah'ı cümlemizi
çabuk ve de verimli geçe bari bu mesai
hedef olsun sonra tasarama kenti
izleyelim erol ilen günah şehri

8/02/2005 06:00:00 ÖS  
Blogger jonquille der ki...

erol,
sen yine yakalamışsın ucundan. ben tamamen kaçırmışım :)
formdan düştük mü nedir? :)

8/03/2005 01:35:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

Jq, nerelerdesin sen yahu? Bak bu sorumun ve sorunun cevabı sen de gizli. "Form düşüklüğü" mü ola ki bu? Özletiyorsun kendini..

Sayın Cemaat;
gece gece, okudum burayı ve mesai saatlerin de beni tanımayamadığını soyleyen şahsiyetlere bir nebze de olsa hak ver-dim.. :)

8/03/2005 02:33:00 ÖÖ  
Blogger jonquille der ki...

bilemiyorum ki erol, ben diyeyim sıcaktan, sen de okuldan :)

8/03/2005 10:18:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker