<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Eylül 09, 2005

Invisible

Buralarda yokum bir süre. 9 gün kadar. Aradığım huzur ege bölgesinde dediler, onu aramaya gidiyorum. Gitmişken denize gireceğim, güneşleneceğim, arkadaşlarımla eğleneceğim, dinleneceğim, kitap okuyacağım vee dayanamayacağım mail ve blog kontrol edeceğim.

Ama niyetim "invisible" olmak :) Bakalım becerebilecek miyim?

Hoşçakalın.

3 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Ühüüü 9 gün ha..? Ühüüüü...
İyi dinlen benim içinde, iyi tatiller.

9/10/2005 12:00:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

hadi git gel çabucak... çabuk geçsin bizim için senin tatil; sana ise aylarca dinlenmişsin etkisi yapsın...

9/11/2005 01:07:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

İyi dinlenmiş ve anlatacak bir dolu şeyin olsun geldiğinde :)

9/12/2005 12:36:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker