<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Mayıs 26, 2009

şişko gelin :(


düğüne 10 gün var... Nikah günü alalı 5 ay falan oluyor sanırım.


Peki ben neden hala 5 ay önceki kilomdayım. Üstelik tüm bu süre içinde rejim yapıyorum / yapacam / ha bugün ha yarın vs cümleleleri kurduğum halde...
(bu ben değilim, bu kadar da şişman değilim, yani umarım...)


3 Yorum:

Blogger Kirpikteki Gözyaşı der ki...

Eminim öyle değildir! Hiç kafana takma bence! Eminim çok güzel bir gelin olacaksın;) Esas evlendikten sonra kilo almamaya bak;)

5/26/2009 03:10:00 ÖS  
Blogger emely der ki...

Yaa saçmamlama...En güzel günlere yaklaşmışken kilolara takma kafanı.Kirpikteki gözyaşıya katlıyorum evlendikten sonra alma:)Ayy o başlık nedir öyle ya şişko gelinnn!!En azında kilo almadın öyle düşün..En güzel gelin sen olacaksın:)

5/27/2009 07:02:00 ÖS  
Blogger ~bucu~ der ki...

şekerim bi kere her gelin güzeldir ikinci olarak sen zaten çok güzelsin ve şişko olmadığını ben biliyorum. için rahat olsunn ;)

5/29/2009 11:50:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker