<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mayıs 14, 2009

wishful thinking...

Sevgilimle dün evlenmişiz.

Sabah kuaföre ve makyaja gitmişim. Aman ne güzel olmuş, ne güzel olmuş. sonra eve gelip gelinliğimi giymişim ki gören kuğu sanır beni...

Evden çıkışımız bile çok keyifli olmuş.

Nikahta bütün sevdiklerimizle berabermişiz. Herkes benim ne kadar güzel bir gelin olduğumu konuşuyormuş. Nikah şekerimiz bile çok beğenilmiş. Gelinlik beni incecik göstermiş. Nikahtan sonra arkadaşlarımızla bir park-bahçeye atmışız kendimizi. Altuğ ile Serdar şahane fotoğraflar çekmiş. Hepsi çok doğal. O arada ben kızlarla gülüp eğlenmişim. Yolda arabanın önünü kesen çocuklar sevgilimi hiiç germemiş.

Ordan otele gitmişiz...

Akşam nikah yemeği... yemekler şahane, müzik bizlik. Bütün gece dans etmiş, eğlenmişiz...

Bugün olmuş, ben balayına gitmeden önce bu satırları not edeyim demişim...


Olacak inşallah 3 hafta sonra...

3 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

evet evet aynen böle olcak :D

5/14/2009 03:27:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Harika olacak :)

5/15/2009 08:33:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

harika oldu :)

7/08/2009 02:17:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker