<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Nisan 28, 2009

beni bu havalar mahvetti

"Tamam biz bu sefer size ankastre montajını bilen bir servis yolluyoruz" dediler, Pazartesi 19-21 arası gelecekler diye sözleştik. Biz üç saf evde bekledik bekledik bekledik...

Beko yine gelmedi....

Beko'yu beklerken perdecimi arayıp birşey sordum, "ben bir 5 dakika sonra size dönüyorum öğrenip" dedi, üzerinden an itibari ile 14 saat geçti...

Davetiye beğendik gibi, aslında mevcut seçenekler içinde en sadesini bulduk, nedense en sadesi en ucuzu değil... Gidip sipariş vermek lazım, oturma odasını perdesi halısı da yok daha... Haaa en önemlisi henüz bir yatağım yok, yatak odasının bazasının üzerinde yatacağız... Düğüne 1 ay kaldı yaklaşık...

Sanırım usta beklemek miskinleştiriyor beni... Ya da beni bu havalar mahvetti...

Keyifizim bugün... Hiçbirşey yapasım yok...

2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Evlenirken engüzeli hiçbirşeyin pahalı gelmemesiydi. O kadar büyük masraflar yaptıktan sonra, aa, sadece 1000 liracıkmış diyerek elbise bile alınabiliyor :D

Derin nefes al. Sakin sakin. Yakında başbaşa kalacaksınız, bütün bu koşuşturmaca bitmiş olacak :D

4/28/2009 03:49:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

yaaa valla, o zaman ne yapacaz biz, yok yani ben asabi bi insanım, bağıracak usta olmayınca çevremde adama bağırırım diye korkuyorum...

Bu arada evet, benim de fiyat algım değişti, haaa 500 mü, para değil falan diyorum bu aralar...

4/28/2009 03:52:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker