<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Mayıs 05, 2009

Bay adayların dikkatine

Firma 1: Amerika merkezli çok uluslu hepimizin bir şekilde bildiği/ürünü kullandığı bir firma. İş, özellikle kamu sektöründe bilgi işlem müdürlüklerine firmanın ürün ve hizmetlerini satmak.
Firma 2: Türkiye'nin belli bir alanda faaliyet gösteren 3 şirketinden biri. İş, kamu sektörüne firmanın katma değerli servislerini satmak.


Firma 1 ile 3 görüşme yaptık, en son İstanbulda genel müdürleri ile görüştüm. Diğer firmayla tek görüşme yaptım. İkinci görüşmemin olduğu gün görüşmem iptal edildi.

Neden ikisinde de aynı: "Kamu olacağı için erkek adayın daha uygun olduğunu düşünüyoruz, ama sizi çok beğendik, uygun erkek aday bulamazsak sizinle çalışmak isteriz."

Bugün bir arkadaşım bir iş ilanı göndermiş. İlandaki herşey -son satıra kadar- bana son derece uygun... Görev tanımı yine aynı, kamu sektörüne satış. Son satırda ise şöyle yazıyor. "Bay adaylar"

Hadi bu sonuncusu, Bilişim sektöründe nispeten küçük bir firma. Sektördekilerin iyi bildikleri ama dışardan pek kimsenin bilmediği çalışan sayısının öyle 100lerle 1000lerle ifade edilmediği. (diğer iki şirketin de çalışan sayısı 1000'in üzerinde)

  1. Bu ayrımcılık değil midir acaba?
  2. Kamu ne zaman bu hale geldi? Ben 1,5 sene önce sektörden ayrıldım, biz güzel güzel çalışırdık tüm kamu çalışanlarıyla...
  3. Ben ne zaman şartname, ihale, proje, satış dünyasına geri dönebileceğim?

Bu 3 soruya cevap istiyorum! Hatta mümkünse son soruya, gel Gece'cim bizim şirkette başla ne zaman istersen, kapımız her zaman sana açık diye cevap verirseniz sevinirim.

1 Yorum:

Anonymous ceydil der ki...

bana cv gönderir misin (sana daha önce bahsettiğim şeyle ilgili geçen hafta gelişmeler oldu)
bay olsan daha iyi olurdu ama neyse :P

5/09/2009 10:29:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker