<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Kasım 16, 2006

Teyze

Şu anda doğum odasında olan yeğenim hatrına artık herkes teyze diyebilir bana, valla kızmayacam...

Akşama doğru gelecek inşallah oğlum, dua edin bizim için...

10 Yorum:

Anonymous sezen der ki...

canım tebrik ederim, hayırlı olsun, yaşı uzun olsun inşallah. Ablana da geçmiş olsun.

11/16/2006 11:58:00 ÖÖ  
Anonymous xrayjr der ki...

allah analı babalı büyütsün..
bahtı açık olsun
allah uzun ömürler versin inşallah..

teyze demek isteyen ama demeye çekinen hatta diyemeyen biri :))

11/16/2006 03:09:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Aman da aman kimler gelmiş:)
Teyze hanım bebişi sevdirmezsen bozuşuruz ona göre:))

Tebrikler. Allah uzun ömür versin, analı babalı büyütsün, hayırlı bir evlat olsun inşallah!

11/16/2006 06:01:00 ÖS  
Anonymous ozo der ki...

Tebrikler teyze. Bundan böyle sorumlulukların var. Unutma :))

11/16/2006 07:10:00 ÖS  
Blogger return2 der ki...

ne mutluluk... ecstasy!

11/17/2006 02:21:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Hoş geldin bebek :)

11/17/2006 10:11:00 ÖÖ  
Anonymous Alp der ki...

Allah analı babalı ve "teyzeli" büyütsün.

Sevgilerle

AA

11/17/2006 10:59:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Tebrik ederim...
Allah anali babali buyutsun...

11/18/2006 12:33:00 ÖÖ  
Anonymous berk der ki...

size bin kere tanışmak için mail attı msadece tanışmak için peh

1/10/2007 07:14:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Berk, burası için aldığım mail adresini artık kullanamıyorum, o nedenle maillerini almadım. bana mail adresini yaz istersen, ben sana ulaşayım.

1/10/2007 09:14:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker