<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ekim 25, 2006

Anneanne

"Hepimiz gideceğiz de nasıl gideceğiz. Abdest yok, namaz yok... Kılıvereyim diyorum da gözü kör olasıca şeytan bırakmıyor. Daldık dünya işlerine... Ah Kadir ahhhh, yaktın beni... Nur içinde yat. Gözüm de suludur zaten, duramıyorum ki kızım, Kadir yaktı beni... Terlik giydin mi ayağına, ahhh Allah sizin acınızı göstermesin, kalakaldım yapayalnız. Tabi siz varsınız, size güveniyorum zaten, yoksa kimim var benim. Gideceğiz, hepimiz gideceğiz... Abdest yok, namaz yok... Yiyeceğiz kafamıza tokmakları... Terlik giysene ayağına..."

Anneannemde kalıyorum artık. Hala ağlıyor, ağlaması normal. Alzheimer hastası olduğu için sürekli aynı şeyleri tekrarlaması da... Ama benim içim acıyor. Elimden hiç bir şey gelmiyor.

5 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Yedi kat yerler, içindekilerle beraber terazinin bir gözüne konsa, "La ilahe illallah" kelime-i tevhidi de terazinin diğer gözüne konsa, bu ağır gelir.

10/25/2006 10:24:00 ÖS  
Blogger yalnızlar kraliçesi der ki...

başınız sağolsun, Allah kalanlara sabırlar versin..

10/26/2006 02:53:00 ÖÖ  
Anonymous Alp der ki...

Allah sana sabır versin.

AA

10/29/2006 01:26:00 ÖÖ  
Anonymous medreseizehra der ki...

selamunaleykum kardescigim arama yaparken yazilarina rastladim güzel seyler yazmissin...basin sagolsun ...Bu dünya gelip gecici misafirhane iste görüyorsun...misafirlik bittimi gidiyorsun...benim blogumada ugra istersen belki faydalanacagin yazilar olur...www.blogcu.com/medreseizehra
Allaha emanet ol...geride kalanlara sahip cik ...

10/30/2006 09:57:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Anneannemi hatırladım birden, ölmeden önce en son sözlerini bana söylediğini, yüzündeki saflığı, temizliği hatırladım, 3. senesi yaklaşıyor bugünlerde, sanırım ben hiç unutamamaşım, hala özlüyorum tontonumu.. Sayende bir kez daha andım, teşekkürler..

c.t.

11/11/2006 11:51:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker