<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ekim 22, 2006

KitapOdamda okunmayı bekleyen kitaplar kütüphanesine 6 kitap daha eklendi. (aslında bir tanesi mutfaktaki yemek kitapları çekmecesine eklendi)

Pazar günü, hem de bayram tatilindeki pazar günü, işte olan biri olarak bu kitapları ne zaman okuyacağım bilmiyorum ama yine de kitap almaktan vazgeçemiyorum.

3 Yorum:

Blogger Gece der ki...

düzeltiyorum:

pazar günü saat 10.30'de evden işe gitmek üzere çıkmış, yolda 1,5 saat kadar mola vermiş, o arada kahvesini yudumlarken kitaplardan birini okumaya başlamış...

işe gelip bir sözleşme yazmaya başladıktan sonra, dur bakayım şu kitaptan bir bölüm okuyayım demiş...

ve an itibari ile kitabı bitirmiş biriyim.

Pınar Kür- Cinayet Fakültesi bitti. Özlemişim çokça. Artık yazmayacağını sanıyordum, görünce mutlu oldum. Karakterlerini bile özlemişim.

10/22/2006 06:10:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Çok alakasız gelecek belki ama ben de seni özledim:)cidden! hayatın koşturmacıları yüzünden sanırım tüm bunlar. ama seninle saatlerce sohbet etmeyi, kahvemizi yudumlarken geyik yapmayı, kahkahalar atmayı, kimi yerde omzunda ağlamayı özledim.

10/23/2006 12:58:00 ÖÖ  
Anonymous Gündüz der ki...

Diğer kitapların altında gizlenen o kitap "Kürk Mantolu Madonna" mı yoksa? Eğer "o" ise, deriiiin bir nefes almadan ve besmele çekmeden kitaba başlamamanı öneririm.
Ben okuduğumda kocaman bir el, iki ayak bileğimi işaret ve orta parmağının arasına sıkıştırmış, ayaklarımdan tutup havaya kaldırmıştı. Beni öyle tepetaklak, epey bi sarstı, salladı, kendime gelmek epey uzun sürmüştü....
Resimde de kitabın dipte, derinde kalması, gözlerden uzak olması Raif Bey'in karakteriyle son derece uyumlu olmuş gerçi... Neyse... okumadan önce daha fazla ipucu vermeyeyim...
Bence, bitirmeden bırakamayacağını bilerek, uygun bir vakitte başla bu kitaba... Sarsacak, dağıtacak biliyorum... Keyfine var...

10/26/2006 06:12:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker