<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Ekim 17, 2006

Cycle

6 Yorum:

Anonymous primler iptal idman yurdu der ki...

... bir türlü konsantre olup kaldığın yere geri geleme... kendini google'da imaj ararken bul... photoshop'u aç, bulduğun imajı editle... blogunu aç, imajı gönder... msn'i aç bi arkadaşa haber ver ve onun cycle'ı başlasın...
:) allan cezası seni!

10/17/2006 02:23:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

bi kere photoshop kullanmayı bilmem, imaj editleyemem. Lutfen halki yanlis bilgilendirmeyelim.

10/17/2006 02:43:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

beğenerek döndük efenim.
o ablanin mikrofonu ne is?

10/18/2006 09:22:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

dedim ya imaj editlemeyi bilmiyorum diye, buldum bi clipart yapistirdim işte. Zaten ben o kadar da zayif diilim, call center personeli de hiç diilim

10/18/2006 10:41:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

kulaklığı cıkartan kisi bence daha onemliydi

10/18/2006 06:09:00 ÖS  
Blogger return2 der ki...

Ben odamin kapisina bir yazi astim: "No Problem! Don't become One!" Artik pek gelmiyorlar...

10/20/2006 06:16:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker