<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Kasım 05, 2006

Beşiktaş

Ben ne diyeyim bu takıma... Bir taraftar haftada 3 defa da üzülmez ki...

6 Yorum:

Anonymous xrayjr der ki...

olur olur...
3 te olur 13 te olur...
siz daha tutmaya devam edin :)

ee kardeş takımınız da yenilmiş ? :))
ona da üzülmüşsünüzdür kesin... ama sıkmayın canınızı fazla..
olur böyle... :)))

11/06/2006 12:21:00 ÖÖ  
Anonymous rehavet der ki...

3 hafta ne ki? zamanında birfiil onbes sene uzmuslerdi.
ama olsun sevinmesek de seviyoruz... sevdik çünkü bir kere...

11/08/2006 09:34:00 ÖS  
Anonymous xrayjr der ki...

13 e az kaldı.

siz artık bırakın bu takımı...

gelin sizi de orjininize döndürelim.

doğduğunuz andaki takımınıza geri dönmeye ne dersiniz ???

kızmadınız umarım bana :)

bu teklif rehavet için de geçerli :)


neyse gece gece sıkmayayım sizi fazla..

sağlık olsun...

11/12/2006 03:40:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

Kardeş takımın taraftarından biri olarak (bakınız xrayjr'nin ilk yorumu:)) ümidi yitirmemek gerektiğini vurgular, Gececim maçları birlikte seyretmeye başlamanın vaktidir derim.

Her zamanki mekanımıza gidip, biralarımızı ısmarlayıp, kanka olduğumuz garsonlarımızca ikram edilen patlamış mısırı kasesine hiç bakmadan yiyip maça odaklanırsak geçen sene ki sonucun altını bir güzel çizebiliriz. xrayjr istersen ligin son haftasına kadar bekleyelim:)))

11/12/2006 10:19:00 ÖS  
Anonymous xrayjr der ki...

ben beklemeye gerek olacağını sanmıyorum :)))

malumunuz, kelebek bir uçar iki uçar.. .

sonra etkilenir uçamaz... :)))

senin de bahsettiğin dostluğun örneklerinden birini yaşadık geçen sene.. düşmanımın düşmanı dostumdur misali :)

neyse bir oğlak olarak bir oğlak'ın demek istediğini anlayacağını umuyorum :)))

sağlıcakla kal... :)

11/13/2006 12:42:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

Bu mevzu uzayacağa benziyor:)) Ben en iyisi susayım. Lig sonunda biri mutlu olacak neticede. Bakalım kim:)))

11/13/2006 10:59:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker