<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Kasım 17, 2006

Arda

Maşallah benim oğluma...

8 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Allah nazardan saklasin... masallah

11/18/2006 12:34:00 ÖÖ  
Anonymous xrayjr der ki...

aynı teyzesi :)))

sana ne kadar çok benziyor ?

11/18/2006 12:39:00 ÖÖ  
Blogger return2 der ki...

Cok guzel, cok mutlu olsun, omru boyunca... Butun guzellikler onunla olsun, cevresine guzellik ve isik sacsin... en iyi dileklerimle... Ilk gordugunde o guzel kokusunu cek icine benim icin..
Lutfen fotograf cekersen sakin flash kullanma...

11/18/2006 01:39:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

Tam bir melek :) Ömrü uzun, mutluluk dolu olsun...

11/18/2006 05:11:00 ÖS  
Anonymous Gündüz der ki...

Maşşallah... Kırkbin kere... Ellerinden öperim teyze... He he... Koca bulamadan kocadığın tescillendi artık sanırsam...

11/20/2006 06:54:00 ÖS  
Blogger böğürtlengözün annesi der ki...

Gözünüz aydın.Meleğiniz gelmiş.Maşallah,nazar değmesin.Allah uzun ömürler versin.Mis gibi de kokar o şimdi...

11/22/2006 02:03:00 ÖÖ  
Anonymous çeydıl der ki...

resim yaptım ben bu şekerpare için:

0020 - Arda

:)

11/22/2006 11:33:00 ÖÖ  
Blogger Swayline der ki...

Hayırlı olsun teyzesi. Çok tatlı maşallah.O mis gibi kokusunu kokla doya doya. Hayırlı ömürler temnni ediyorum.

11/23/2006 10:32:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker