<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Eylül 26, 2006

sivrisinek

Sevgili sivrisinek kardeşim,
Az sonra söyleyeceklerimi yüzüne de söylemek isterdim ama bütün gece sadece vızıltın ve ısırıkların ile kendini gösterdiğin için yüzünü görme fırsatım olmadı. Şimdi diyebilirsin ki, küfür edene kadar anlatsaydın, ben seni dinliyordum. Evet haklısın, küfür de ettim, muhtelif yollarla seni öldürmeye de çalıştım ama bi dinle niye?

Sevgili sivri (dün geceki o kadar münasebetten sonra sana kısa adınla hitap etmemin sakıncası yoktur sanırım), hiç düşündün mü neden sen benim odamda 3 gündür yalnız bir hayat sürüyorsun. Kardeşlerin, hemşerilerin, türdaşların nerde? Ve yine hiç düşündün mü bu kızın uyurken her tarafı kapalı, bir yorgan var üzerinde. Sadece ellerimi ve ayaklarımı sokmanın bir nedeni olmalı değil mi? Hava soğuuuuuk artık be Allahsız sinek, be ...

Tamam sakinim...

Sanırım bu alemlerde yenisin, sana yol göstermek benim ve uykusuz gecelerimin borcu... Kış geldi ve artık senin burda olmaman gerekiyor. Nereye mi gideceksin? Valla bunca senelik hayatımda hiç düşünmedim yazın vızır vızır olan sivriler kışın nereye giderler? Belki siz de göçmen bi türsünüz, ya da soğuğa dayanamayıp mefta oluyorsunuzdur. Ama eminim ki sana bunu öğretecek bir türdaşın olmuştur, olmadıysa bile güdülerin vardır, dayanma gücün vardır vs... Eminim ki doğru yolu bulacak ve en kısa zamanda uygulayacaksındır.

İki gecedir, yatağımı ve seni yalnız bırakıp salonda kaşına kaşına uyuduğumu biliyorsun. Artık ben de yerime yurduma dönmek istiyorum. Bugüne kadar sabrettim, hadi artık ama, evli evine, sivriler köyüne...

Sana inanıyor ve güveniyorum.

Gece

1 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

:))))Yazık sanaaaaa

Ama ben sivri için de pek bi üzüldüm. Neticede yapayalnız.Sana sığınmış çünkü başka kimsesi yok:(

9/26/2006 11:11:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker