<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ağustos 18, 2006

Fat and furious

Bugünlerde kendimi çok şişman ve öfkeli hissediyorum :(

8 Yorum:

Anonymous MaViLi der ki...

Ama öyle olmadığını iyi biliyorsun.. Sadece kendine ve o insanlara biraz zaman ver bence. Sanırım, bu aralar bir gerginlik bulutu geçiyor üstümüzden.. :)

MaViLi

8/18/2006 01:37:00 ÖS  
Blogger kelebek der ki...

Sen mi? Gül de millet duysun gerçek seni:)

8/18/2006 06:00:00 ÖS  
Anonymous Gündüz der ki...

Yirim kız ben senin fazla kilolarını... Dellenme, öfkelenme, rahat dur azcık...

8/18/2006 06:42:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

sıcaklardan sanırım bugün bende birini dövüyordum neredeyse yani o beni dövecekti ama olsun bende bir-kaç-tane vurabilirdim sanırım

8/19/2006 10:08:00 ÖS  
Blogger Wanna Run der ki...

Şebnem, bence öfkeli olduğun için kendini şişman görüyorsundur! :) Gerçi öyle girift bir konu ki... Bazen öfkeden aynaya bakmak istemiyorum, bazen de çok şişmanladığım için öfkeli olduğumu düşünüyorum. Ama geçiyor... Hepsi gelip geçiyor. Derin nefes almaya devam...

8/21/2006 02:02:00 ÖS  
Blogger return2 der ki...

Bu sefer ara bayagi acildi, sanirim biraz ciddi bir hissedis oldu bu...

8/25/2006 01:34:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

bende bugun boyle hissediyorum :(

8/27/2006 10:04:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Ben de :(

8/28/2006 09:57:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker