<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Eylül 26, 2006

Ben de gitcem ulan...

Bilişim dünyasında sarışın işletmeci olmaktan sıkıldım.

Mühendislerden, serverlardan, yazılımlardan, plazalardan, üzerimdeki kumaş pantalonlardan eteklerden, sabah işe giderken ayaklarımın geri geri gitmesinden, havalandırma saatlerinin olmasından sıkıldım, paradan, parasızlıktan, tekliflerden, maliyetlerden, hedef kartlarından, kartvizitlerden, etiketlerden sıkıldım...

Amerikalı işletmeci duruşumdan da, ukalalıklarımdan da, "ben hayatımdan memnunum, sizi gidi şablon insanlar sizi" söylemimden de sıkıldım...

Bak buraya yazıyorum: portakal bahçeleri, Datça'da otel, Adrasan'da ağaç ev vs hayalleri kuran arkadaşlarımdan biri gitsin, yerleşsin, ben de gitmezsem neyim...

Böyle de çabuk gaza gelen, böyle de fevri bi bünyem vardır.

4 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

ne komiksiksin sen şeb. gel seni ereğliye alalım. denizin mavisi, ormanın yeşili vs vs.....

9/26/2006 03:19:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

ayol espri falan yapmadim ki, neden komik dedin bana. Ereğliyi ne yapacam hem, ha Ankara ha Ereğli...

9/26/2006 03:31:00 ÖS  
Anonymous kadir der ki...

"Andolsun ki biz insanı yarattık ve ona nefsinin ne vesvese verdiğini de biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız" (kuran-ı kerim ayeti)

Mevla Teala "Andolsun ki biz insanı yarattık" buyuruyor. Bunu duymakla ne anladık? Anlıyoruz ki Mevla Teala birdir, en yüce kudret ve kuvvet O'na aittir. Zira dünya kurulalı beri hakiki insan yapmaya çalışılıyor, amma bunu Allah'dan başka hiç kimse yapamamıştır. İnsanı en iyi terbiye eden onu yaratan Allah'tır.

9/27/2006 12:26:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

sonbahar ile ilgilidir büyük ihtimalle kaçma isteğin, genel olarak bunalım bi dönemdir sonbahar, aslında güzel mevsimdir ama naparsınki kötü etki eden yanlarıda mevcut...

9/28/2006 01:02:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker