<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 03, 2006

Eyvah Evyah

2 günlük eğitim aldık, müzakere konusunda. (Eğitimin dışında keyif de aldık, o kısım ayrı)

İlk case studyden sonra eğitmen bi anket verdi bize. Doldurduk ettik, sonra da değerlendirdik. Tüm dünyada yapılmış bir calışma, bizim 12 kişilik grubumuzda bile çok benzer bir sonuç verdi ama bi istisnai insan ben çıktım.

Aşağıdaki tabloda durum aşikar.

Çok rekabet eden bi insan çıktım ben. Çok baskı yapıyormuşum benim istediğim olsun diye. "Bu yaklaşım ihale kazandırır ama dost kaybettirir" dedi hoca, o an eski sevgili ile yapılan bütün müzakereler gözümün önünden geçti, sevgilinin neden eski olduğu konusunda bir aydınlanma yaşadım.

Tuttuğunu koparan bi insan olarak saygı da görebilir mişim bu kadar rekabetçi olunca, bencil diye damga da yiyebilirmişim. Yargıyı siz sayın halka bırakıyorum.Hem rekabet eden hem de işbirliği yapan çıkmam bi entresan geldi bana, tuttum sordum hoca. Zira işbirliği yapan insanlar iki tarafında beklentilerini göz önüne alan, yüksek empatik falanlarmış. Hocam dedim, ben hem rekabet ediyom, hem de iş birliği yapıyorum nasıl iştir bu böyle. Net bi cevap verdi hoca;

"Ezebildiğini sonuna kadar eziyorsun, baktın ezemiyorsun, işbirliği yapıyorsun"

Korkun benden, ben geliyorum.

7 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

valla boşver be şebnemcim. eski erkek arkadaşım da beni baskın bir kişilik olmakla suçlamıştı. o an kendimi ne kadar kötü hissetiğimi hatırlıyorum. hani böyle ben despotum, almışım onu eziyorum....
sonra bir de şöyledüşündüm
"ezilme kardeşim, adam ol da ezilme, güçlü ol ki ben de seni dinleyim"
yani olay iki taraflı işliyor :)

7/03/2006 06:31:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

aferim sana Nesrin Hanim, cozmussun olayi...

7/04/2006 01:21:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

hehe :)

Eski sevgilimcim alinmış da benim arkadaşıma laf mı atarmış. Sana ne Houston efendi, kızcağız kendi erkek arkadaşından bahsediyor.

Söz meclisten dışarı, ben benim eski erkek arkadaşımdan bahsedeyim nesrincim, benimkinin olmadı bana bu konuda bir sitemi. Ben eğitim sonucundan kendi kendime çıkardım bu sonucu. Kendisini hala sever sayarız, adam diye biliriz, dinleriz... Eski sevgilim diye demiyorum, pek bi adamdır, delikanlıdır kendisi. Onun adına burdan tüm bekar bayanlara selam ederim.

7/04/2006 02:16:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

Korktum ben senden :)

7/05/2006 12:17:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

7/31/2006 03:22:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Here are some links that I believe will be interested

8/09/2006 08:02:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»

8/10/2006 09:09:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker