<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Haziran 26, 2006

Görgüsüzün biri

görgüsüzler ok atmaya gitmişler, yetinmemiş çekerken foto çektirmişler, yetinmemiş MSN resmi yapmışlar :)

Dışı seni yakar içi beni

6 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Kızım artist olsaydın:) Yakışmış valla.

selin

6/26/2006 02:26:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

ooo süperiz şebnemcim:)

6/26/2006 05:31:00 ÖS  
Blogger acemi der ki...

O, oku kapali mekanda atmak tehlikeli degil mi? Foto evde çekilmis gibi de!!! :)

6/26/2006 07:09:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

başkanım, ayıp oluyor ama zan altında bırakmak. Gordüğünüz resim cebeci inönü stadyumunun alt katında çekilmiştir. Hem de gayet hoca denetiminde yaptığımız bir çalışmadan. Ayrıca insanlar evinde bile yay çekiyorlar, oku atmak değil marifet benim anladığım yayı çekmek :)

Ayrıca okçuluk indoor turnuvaları da var. Kapalı ya da açık sahada oynanabiliniyor. Misal mart ayında izmirde kapalı saha turnuvası var.

Selincim ve Nesrincim, sağolun varolun... Ben sizlerle varım...

6/26/2006 10:48:00 ÖS  
Anonymous   der ki...

indoor biraz tehlikeli bence..

http://www.funpic.hu/en.picview.php?id=29197&c=-1&s=dd&p=1

6/26/2006 11:12:00 ÖS  
Blogger Melis der ki...

ne yani, benim de var ok atarken resmim... ben de msnime koyacam kıskandım...bööööööö.

7/01/2006 05:18:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker