<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Haziran 27, 2006

"Unutma Beniiiii"

Bu sabah arabamı park edip bi yerlere gittim, döndüğümde kitli bıraktığımı sandığım oğlumu anahtar kontakta çalışır vaziyette buldum.

Ben kesin ilerde parkta çocuğumu unutur eve dönerim.

6 Yorum:

Blogger kelebek der ki...

Kızım benim gibi paranoyak bir arkadaşın var hala nasıl bunu yapıyorsun hayret yani.
(Gece çantanın fermuarını kapat, gece kapıyı kitledin mi, gece arabayı iyi yere parkettin mi?:))

6/27/2006 11:56:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

Hiç mi bulaşmıyor onu sormaya çalışıyorum:))

6/27/2006 11:57:00 ÖÖ  
Anonymous nesrin der ki...

şebnem sen kafayı fazla yoruyorsun galiba. biraz az çalış:)

iyi arabayı alıp götürmemişler.

6/27/2006 01:34:00 ÖS  
Blogger YALNIZLIK OKULU der ki...

boşver taktıkça daha çok oluyor böyle şeyler...

7/02/2006 11:08:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Here are some links that I believe will be interested

8/06/2006 05:17:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

8/11/2006 02:43:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker