<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Haziran 17, 2006

Yüksek yüksek tepelereeee

Pek sevgili zuzuuuu'nun kınasını yaptık, yorgun argın eve döndüm. Ordaki şirket tayfasından erken davranıp bloga bi kina resmi koyayım dedim.Bakınız Şebnem'in eli... İlk defa kına yakılıyor elime. Hemen yıkadım gerçi ama hafif bi turunculuk kaldı mı ne?

Dün cenaze, bugün düğün... Hayat böyle olmasa çekilmez bee...

4 Yorum:

Blogger supergirl der ki...

canım inan ben de ilk defa kına yaktım... bide kendi kınam. çok saçma birşey olduğunu bir kez daha anladım sanırım. yani bu kızın eğlenmesi için yapılan bir gece ise bence daha farklı eğlenilebilir diye düşünüyorum. neyse çok teşekkür ederim hepinize haftayaki eğlencede görüşürüz... :)

6/19/2006 09:32:00 ÖÖ  
Blogger TeMHa der ki...

hayat işte.. doğum ile ölüm arasında ki ince çizgi.. bizde birer akrobat misali..

6/19/2006 03:02:00 ÖS  
Blogger . der ki...

AYY NE GÜZEL OLMUŞ, OHH EĞLENMİŞSİNİZDE :))
DARISI HERKESİN BAŞINA :)),

ZAMAN VE UNUTMAK OLMASA YAŞANMAZ GECECİM

6/19/2006 05:24:00 ÖS  
Blogger faruk der ki...

hayırlı olsun diyelim. tebrik ediyorum.

6/19/2006 11:52:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker