<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Haziran 23, 2006

Gülünce gözlerinin içi gülüyor

Gülünce gözlerinin içi gülüyor
Kendimi senden alamıyorum
Bilmem bakışların neler söylüyor
Cesaretim yok ki soramıyorum


takıldı dilime sabah sabah,neşeden türk sanat müziği söylenir mi bilmiyorum. Ben besteden çok sözlere takıldığıma göre, söylenir. Peki rüyada birini görüp sabah aşık olarak uyanılır mı? Bu sonuncusu da olur galiba, zira bana sık sık oluyor.

Yine aşık oldum ben, akşama kadar geçer endişelenecek bi durum yok.

5 Yorum:

Blogger Ali Saglam der ki...

Kötü bir şey mi ki, geçsin diye aşktan, böyle söz ediyorsun.

6/23/2006 11:59:00 ÖÖ  
Blogger witnessofbozaci der ki...

olur oyle arada.. sonra geciyor..

6/24/2006 08:17:00 ÖS  
Blogger KUGUU der ki...

Eski tsm sozleri meger ne guzelmis degil mi, simdiki sarki sozlerine bakinca. Bloguma koydugum utanir insan isimli dev sanat sahaseri sarkiyi okumus muydun??

6/24/2006 08:48:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Ali, kötü değil tabi de, bende bazen başağrısı yapıyor aşk falan işleri.

WoB, geçti cidden.

Kugu, okumuştum... Şahaser cidden.

6/26/2006 02:15:00 ÖS  
Blogger . der ki...

YAHU BENİ HÜZÜNLENDİR Dİ ŞİMDİ BU ŞARKI... :(((
ANISI VARDI DI BENDE DE :((

6/26/2006 09:00:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker