<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Haziran 15, 2006

Çocuk yattım, yetişkin kalktım

Dün gece bisikletimi yatağımın kenarına park ettim, 7 yaşımda yaptığım gibi… Sabah uyanınca ilk onu görmek istedim… Çocuk gibiydim dün gece, pırpırdı içim…

Gecenin bir yarısı telefon çaldı, uyandım. Görmedim bisikletimi. O an tek düşündüğüm babama ne söyleyeceğimdi..

Çocuk yattım, yetişkin kalktım…

Amcam ölmüş…

12 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Hayatin tek gercegi... olum.... nedense ansizin yakalar bizi....

Basiniz sagolsun...

6/15/2006 10:55:00 ÖÖ  
Blogger number_10 der ki...

başınız saolsun...

6/15/2006 12:45:00 ÖS  
Anonymous sezen der ki...

canım başınız sağolsun... ne denebilir bilmiyorum.

6/15/2006 01:51:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

basiniz sagolsun. "keske" diyor insan ama sonra anliyor "keske" demek "nafile", hayat akiyor, bolca yaraliyor..

6/15/2006 04:39:00 ÖS  
Blogger . der ki...

BAŞIN SAĞOLSUN :((

6/15/2006 08:04:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

hepinize çok teşekkür ederim...
İşin zor kısmını atlattık, ilk şok bitti, cenaze Ankaraya doğru yola çıktı. Yarın cenazeyi de kaldırınca geriye sadece sabırla acının dinmesini beklemek kalıyor.

Babaannemin acısı hiç dinmeyecekmiş gibi dursa da...

Çeşitli sebepler ile son 25 senedir resmini bile görmediğini oğlunun yüzünü görecek yarın, ne pişmanlıklarla, ne "keşke"lerle... Nefesini, sesini duyamayacak... Ve yine de katlanacak. Hayat mı zalim şimdi?

6/15/2006 10:22:00 ÖS  
Anonymous Alp der ki...

Başınız Sağolsun!

Kelimelerin yetersiz kaldığı, acıların ve pişmanlıkların bir kat daha arttığı bir dönem.

Daha düne kadar sevinçle ya da küsle karşıladığın birinin arkasından çaresizce yapılan davranışlar...

Başınız Sağolsun!

AA

6/16/2006 09:03:00 ÖÖ  
Anonymous selin der ki...

Başınız sağolsun canım. Allah hepinize dayanma gücü versin.

6/16/2006 09:41:00 ÖÖ  
Blogger KUGUU der ki...

Basiniz sagolsun Gece, Allah hepinize sabir versin.

6/16/2006 10:42:00 ÖÖ  
Blogger Gökçe der ki...

başınız sağolsun.allah herkese bolca sabır versin:(...

6/16/2006 05:34:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

Başınız sağolsun, babaannene de sabırların en büyüğünü diliyorum...

6/16/2006 10:54:00 ÖS  
Blogger faruk der ki...

başınız sağolsun efendim.

6/19/2006 11:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker