<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Mayıs 31, 2006

Gidiyorum ben

Yarından itibaren 10 gün süresince Antalyadayım... Aşağıdaki görüntülerin benzerlerini yaşamaya gidiyorum. Eğer buralarda olmazsam, şuralardayım.

gecen seneki altın ok turnuvası

Resimler:
1. Çalıştığımız prefabrik oda, neyseki klimalı ve kahveli. Aynı zamanda akreditasyon yaptığımız, sonuç sisteminin ve portalın yürütüldüğü mekan...
2. Okçu hatunlardan biri. E yüzlerini çekemiyoruz hali ile...
3. Türk milli takımından iki kişi (Mehmet, Tunç) ile federasyondan arkadaşlar...
4. Finaller keyifli olur, takımına destek veren sanırım italyan ekip
5. Bakınız yay mekanizması
6. Tunç Küçükkayalar, geçen seneki en iyi derecemize sahip. Tek Erkeklerkategorisinde 3.

5 Yorum:

Blogger TeMHa der ki...

tadını çıkar.. iyi yolculuklar..

5/31/2006 11:07:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Keyifle git, keyifle gel :)

6/01/2006 08:47:00 ÖÖ  
Anonymous selin der ki...

Canım iyi yolculuklar.
Çalışırken eğlenmeyi ve keyfini çıkarmayı da unutma:)

6/01/2006 10:24:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

tamam git sen.

6/03/2006 05:21:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

özledik bile! biliyorum, tatil gibi derler ama koşturmacası çoktur böyle işlerin, sen yine de iyice dinlenmeye bak, bu yaz pek bi' yoğun geçeceğe benziyor, ofiste sabahlar mıyız acaba? :)

6/03/2006 09:10:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker