<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Mayıs 30, 2006

M U T S U Z U M

4 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Günaydın Gece...

5/31/2006 08:44:00 ÖÖ  
Anonymous Gündüz der ki...

bağır bağır duymayan kalmasın... emin ol çok rahatlarsın... altını da çiz böyle iyice... unutma da mutsuz olduğunu, saatini falan kur, ajandana uyarı yaz arada hatırlatsın sana... çize çize, saya saya söyle... "mutsuzum"... aferin... ikbal var sende... iyi ki de kuaföre çırak vermek yerine okutmuşuz...

5/31/2006 11:27:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Günaydin Handan :)

Ve sana gelince gündüz efendi... Derdini söyleyemeyen derman bulur mu? Bulmaaaz. Belki sen de fazla mut vardir da verirsin diye düşündüm belki. Niye firca yedik ki iki dakkada?

Sahiden, fazla mutu olan var mı? Benimki bitti.

5/31/2006 11:42:00 ÖÖ  
Anonymous gündüz dedik ya (her seferinde soruyo yaw) der ki...

olsa dükkan senin biliyosun... lakin mut kalmadı diye bağırmanın da bi faydası yok ki...
derman falan arama bence... hayat bööle, bazen rölantiye alıyo, bi numarası olmayan filmler gibi (bkz. karagöz hacivatı niye öldürdü vb.) sıkım sıkım sıkılıyo insan... mutsuz oluyo... daral geliyo... ama ışık en fazla bir perde uzakta... film elbet bitecek... sen de nefes alacaksın diye düşün.. o filmi yanında bir fıstıkla izlediğini falan düşün, sabret... ne diyim...
Aaa bi de sen rejime başlamıştın de mi? ondandır o... tatlı ye tatlı... fıstıklı...:P

5/31/2006 02:15:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker