<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Şubat 06, 2006

Asansör

Sabah hadi dedim, hergün 10 dakka servis bekliyorum, bi 5 dakka geç çıkayım. Meğer bizim apartmanın trafiği o 5 dakkada artıyormuş, asansör bulmak dert oldu. Kapıcımız, servis için bir asansöre el koymuş zaten. Diğeri, anayol kapatılınca kıymete binen tali yol gibi, öyle yoğun.

Neyse bekledim biraz. Yukarlardan bir yerlerden geldi asansör. Daha gelişinden anladım, dolu içersi. Ama azimliyim, bineceğim asansöre. Gözüm ne 7 katı yürüyerek inmeyi ne de servisi kaçırmayı yedi. Bu asansör son şansım.

Kapıyı açtım.... İçerde bir duman, 3 tane de adam. Uzun pardesüler, asık suratlar. İkisi önde, arkada duranı perdeliyorlar. Arkadaki de sigara içiyor. Asansör 3 metrekare, sabah 7.20 saat. Bi çatıldı zaten kaşım.

Adımımı attım. Perde görevi gören adamlardan biri, "bi dakka bayan, alamıyoruz" dedi. Ama safım ben, "yok yok alır, 4 kişilik bu" dedim. Adam "anlamadınız, sonra binin" dedi. Lan dedim, bunlar beni asansöre almıyor. Ya çok kilo aldım, adam anladı asansöre sığmayacağımı ya da bu meymenetsiz adamlar perdelenen adamın koruması. Her iki durumda da bana ne dedim, önemli bir misyonum var benim, servise yetişecem. İçerde 2 koruma, bir sigaralı adam... Duman altı etraf ama bana ne. Binemezsin dedi ya adam, binecem.

Tek kaşımı yukarı kaldırmaya çalıştım, ama beceremem öyle bakışı. Olsa olsa küçük emrah bakışı ile bakabilmişimdir. Arkada sisler içinde adam, "binsin" dedi. Savaş kazanmış komutan edası ile bindim asansöre. Hatta biner binmez havalandırmasını da açtım öfleyerek. Neyime güveniyorsam. 3 adam, 1 sigara ve minimum 2 silah ile aynı asansördeyim.

Asansör kıpırdamıyor. Kaldırdım başımı. Karşıdaki panele baktım. Aşırı yük lambası yanıyor.

Ben hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.

Sen tut, binecem diye tuttur, adama diklen, silahi, sigarayı göze al, sonra asansör sana hadi in desin, kös kös inin.

İnsanda ne hava kalıyor ne karizma.

9 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

hmmm, şimdi - zihnimizde kalan görüntüleri yoklayarak - o korumaların ve - o daracık alanda utanmadan sigara tüttüren - adamın boy ve endamlarını düşündüm de, yok be, aldırma sen o yük hede lambasına. onlara yanmış o besbelli.

2/06/2006 10:54:00 ÖÖ  
Blogger unfortunately der ki...

hehhehee.. geçmiş olsun.. sabah sabah iyi macera olmuş.. o lambaya da bakma sen, böyle durumlarda illa ki birşey durumun üstün gidişatını bozmak zorunda.. ondan yanmıştır.. :)

2/06/2006 12:35:00 ÖS  
Blogger N.E.Y. der ki...

Seninle alakalı değildir o merak etme 3 tane adamın kilosunu düşünürsen limit dolmuş zaten. Sabah sabah sinir bozucu bir durum.

2/06/2006 12:42:00 ÖS  
Blogger houston der ki...

nası komusularin var senin yav?
sarjorlu marjorlu...

2/06/2006 03:52:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

söylememe niyetinde idim ama "milletvekili" komşularımız var bizim.

Bir asansör anım daha var bizim apartmandan :)

Günlerden bir gün elektrikler kesilir bizim apartmanda. Jeneratörun devreye girmesine kadar geçen sürede mutlak bir sessizlik hakim olur apartmana. Sonra bir kapı yumruklama sesi duyulur. Akabinde sayın vali kapalı kaldığı asansörden son derece otoriter bir sesle bağırır: "Ben XXX valisi, beni derhal kurtarın"

2/06/2006 04:10:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Bizim iş yeride de minicik bir asansör vardı, üçüncü kişi binince lambası yanar. Biz de aklı başında müfettişler olarak zıplardık :) Ha ha ha...

2/08/2006 09:21:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

Her işte bir hayır vardır, o tekin olmayan adamlarla daracık yerde kalacağına, iyi ki yanmış lamba :)

2/08/2006 11:02:00 ÖS  
Blogger anyone der ki...

devlet için asansör kapatan da, asansörde kalan da şereflidir!

2/12/2006 09:53:00 ÖS  
Blogger Ufuk Ilter der ki...

ahahaha :) böyle bir yazar yok yahu..

2/20/2006 08:55:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker