<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 11, 2006

Yıldızlar

Murathan Mungan Paranın Cinleri kitabında "Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım" şarkısının hikayesini anlatır. Babasının ölümünde bu şarkı kendisinin peşini bırakmamış, nereye gitse karşına çıkmıştır. Ne zaman dilime dolanan bir şarkı sık sık karşıma çıksa o hikaye aklıma gelir.

Bu aralar benim peşimde "gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" şarkısı var. Dolandı dilime. Aksi gibi nereye gitsem çalıyor. Kimin söylediğini bile bilmezdim, geçen gün Radyo Odtü çaldı (!) Neşe Karaböcek söylüyormuş.

Şarkının hiç bir anlamı yok benim için. İlginç bir şekilde ben gökyüzünde yalnız gezen yıldızlara içleniyorum bu şarkıda, şarkının devamında yeryüzünde yıldızlar kadar yalnız olmak hiç ilgilendirmiyor beni ama pek üzülüyorum yıldızlara. Hisleniyorum. Var bende bir tuhaflık, çözemiyorum.

Geçen gün canımcım bi arkadaşımla konuşuyorum. "Ah ulan" dedi bir albüm için, "bu albüm ben aşıkken çıkacaktı ki, bi şey anlamıyorum böyle dinleyince"

Şarkıların anlamını kaybetmesi ne demek bilir misiniz?

Keyifsiz be hayat.

3 Yorum:

Blogger mehmet livvarcin der ki...

ben ne yazacağımı bilemedim. yazını okudum, hoşuma gitti ve yorum yazmak için burayı tıkladım. sonra yorumları da okudum... ve kendimi mahreme girmiş gibi hissettim. özür dilerim. İKİNİZDEN de

1/16/2006 11:16:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Mehmet hoşgeldin. Kimsenin mahremine girdiğin yok, gereksiz bir yorum yapılmıştı, ben de dayanamayıp cevap vermiştim ama sen de uyarınca silmek daha doğru dedim.

1/16/2006 11:21:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

ana sensin benim canımcım

1/17/2006 12:23:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker