<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Aralık 26, 2005

Depresyon aşısı

Depresyon aşısı olmak istiyorum ben, biliyorum bu aralar salgın var, kol geziyor depresyon. Benim de bünye biraz zayıf, hemen kaparım. Zaten sürekli hedef gibi hissediyorum kendimi bu ara. Sanki hep civarımda.

Eskiden çok eskiden, bir arkadaşa "Depresyona girdim ben" dedim, "Baksaydın, nerden girdiğine, çıkması kolay olurdu" dedi. O zamandır bakıyorum, depresyon sebeblerim, giriş kapılarım hep aynı. Girip girip çıkıyorum, ezberledim yolları. Artık çok daha kolay atlatıyorum saldırıları....

Ordan aklıma geldi, e madem öyle bunun aşısını ben neden keşfedip yayınlamıyorum?

Buyrun size depresyon aşısı: Tükeneceğiz.

En fazla 10 defa üstüste dinleyin. Daha fazlası doz aşımı olabilir, şimdilik 10.ya kadar test edildi, 11.yi dinlemek yemedi. Biraz dişimizi sıkıyoruz, her aşı ilk anda biraz ateş yapar, bu da olsa olsa bir kaç damla gözyaşı yapıyor, olacak o kadar.

Hadi sağlıklı neşeli günler.

2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Deniyorum, nasıl olsa daha beter olamam :)

12/27/2005 09:08:00 ÖÖ  
Blogger Gün der ki...

helal sana, kullandığım ilaçtan daha etkili :)

1/03/2006 11:05:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker