<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Aralık 21, 2005

Edirne


Gittim gördüm yerinde inceledim.

Edirne;
- Kar örtmüş her tarafı, pek bir güzel geldi bana şehir.
- Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gerçekten var.
- Trakya Üniv. Rektörlük binası Osmanlı zamanından kalma bir tren istasyonu.
- Ciğer tava nefis...

6 Yorum:

Blogger bilal der ki...

fırsat bulsak da biz de test etsek.
Özellikle de son kısmı

12/21/2005 07:19:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Yaa, ne bu kar manzarası her yerde.. Burada da inadına buz gibi soğuk ama günlük güneşlik.

12/21/2005 09:09:00 ÖS  
Anonymous nesrin der ki...

mmmııh mis gibidir o ciğer. yanınada acı kuru biber kızartması ve ayran yeme de yanında yat. selimiye camisi, meriç yanı çay :))
bilirim az buçuk. bütün erkek arkadaşlarımı ya askerlik ya da üniversite için edirneye göndermişliğim dolayısıylada biraz gezmişliğim var :))
edirne deyince içim cız ediyor hala.

12/22/2005 02:06:00 ÖS  
Blogger derin iz der ki...

özlemişim Edirne yi, burnumda tüttü şimdi, Karaağaç falan, baharda ne güzel olur oraları...

12/22/2005 05:02:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

sen bu post'u ciğer tava için yazdın değil mi, hadi itiraf et : )

12/23/2005 01:45:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

evet ciğer tava için yazdım itiraf ediyorum. Hatta şimdi daha da ileri gideceğim Edirneden getirdiğim trakya peynirleri ile taze simit ile işyerinde nasil kahvaltı yaptığımı anlatacağım. Neyse hadi o kadar da ileri gitmeyeyim :)

12/23/2005 10:00:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker