<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ekim 20, 2005

Umut

umut

14 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

evet şebnemcim her halükarda geeçiyor. hiç bir acı sonsuza kadar sürmüyor. ne kadar sürede ve ne şekilde atlatacağın sana kalmış. gülümsemek (tabiki yapabiliyorsan) en güzeli:)
umarım gülümsemelerin hep mutluluktan olur şekercim

10/20/2005 02:57:00 ÖS  
Blogger yazimasasi der ki...

gülünse, kalacak; gülüm de kalsın!

10/20/2005 03:31:00 ÖS  
Blogger deniz KIRICI der ki...

Evet geçecek. Gülümsemeli aslında ama ne kadar yapabiliyoruz??? Hadi renk kat yüzüne. GÜLÜMSEEEE:D

D.K.

10/21/2005 08:09:00 ÖS  
Blogger :..: der ki...

geçti mi gülümseyince?

10/22/2005 06:51:00 ÖS  
Blogger pinhanarcat der ki...

niye zıtlıklar olmadan, olamıyor.
"gülümse, başlayacak" desek olamıyor mu?

10/22/2005 08:43:00 ÖS  
Blogger erol der ki...

tek kelime "gülümse" ama okurken dahi gülümsüyorsun. ve gülümsettin. teşekkürler.

10/23/2005 03:04:00 ÖS  
Blogger Wanna Run der ki...

Pişt, Gece???
Perde ne zaman açılıyor?
:)

10/23/2005 03:19:00 ÖS  
Blogger Erol der ki...

erol sayısı artıyor. bi an ben ne zaman yorum yazdım oldum.

gülümse çekiyorum muydu yoksa elma mı diyorduk sadece

10/23/2005 04:00:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

ya daima kalırsa.. yüreğe yerleşen bir taş gibi.. her nefes alışta boğaza takılan kocaman bir düğüme dönüşürse.. ya acırsa gün geçtikçe bu yara.. yaa yaa geçmezse

10/23/2005 08:49:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

keşke herşey gülümsemeyle geçseydi..

10/23/2005 09:27:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

ben de bazen - çok arada - çok istiyorum bana da uğur-böcekli bi' umut çiçeği verecek birisini... sonra vazgeçer gibi oluyorum... "dengesiz"liklerim aklıma gelince... ama diyorum... belki "dengesizliklerimizin" kesiştiği birisi olur bi'gün... bi' bakarım ki kaçtıklarım tam da beklediklerim olmuş... bu "ama" da 'umut' mu acaba? (kendi kendime sordum... cevabını da aldım sanırım...)

10/23/2005 11:51:00 ÖS  
Blogger Atonica der ki...

Beni ağlatan tek şarkı

''Gülümse''

Bulutlar gitmiyor ama ben bulutlu havaları severim ki..?

10/24/2005 11:43:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Geri döndüm :) Gülümsedim, geçti.

Teşekkür ederim soranlara, ama ben (biz) böyle olduğum(uz) sürece bir gülerim bir ağlarım hayat geçer.

10/24/2005 03:07:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Bir de ben takıntılıyım biraz :) Misal, iki yanağımdan da zorla öptürürüm, niye, dul kalmayayım diye. Sanki buldun kocayı da kaçmasından korkuyorsun. Bir de korkarim 13 sayısından. Özetle, bu yorum sadece sayfada kocaman "13 yorum" yazmasin diye eklendi.

10/24/2005 03:09:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker