<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ekim 02, 2005

Hadi yüreğim ha gayret

hadi yüreğim ha gayret
hele sıkı dur sabret
başını eğme dik tut
bu bir rüyaydı farzet
hadi yüreğim ha gayret
...

4 Yorum:

Blogger l-l. ¥ . der ki...

hangi duygu ve düşünce içinde yazdın bu satırları bilinmez ama iyi anlar yaşamadığın belli. inşallah iyi olur sonu. 'ha gayret. sabret!' güzel bi blog. ellerine sağlık.

10/03/2005 12:47:00 ÖÖ  
Blogger Atonica der ki...

Biliyorum çok zor, çok acı veriyor ama diyosun ya...
Ha gayret..!

10/03/2005 01:57:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

sertap erenerin sarkısının sözleriydi demi bunlar

8/19/2009 12:11:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

keske tamamını yazsaydın sarkının cok güzel ben cok beyeniyom

8/19/2009 12:18:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker