<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ekim 14, 2005

Seni düşünmek

Resmi ya ben ya Taner çekmişti, hatırlamıyorum. 20 Mayıs 2005, Batı Karadeniz sahilinden bir yer
seni düşünmek güzel şey
seni düşünmek ümitli şey
dünyanın en güzel sesinden
en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey

seni düşünmek güzel şey
seni düşünmek ümitli şey
fakat artık ümit yetmiyor bana
ben artık şarkı dinlemek değil
şarkı söylemek istiyorum

5 Yorum:

Blogger hicanka der ki...

Nazım'ın en sevdiğim şiirlerinden çok güzel ifade etmiş.. Gerçekten de insan bazen kendini şarkısını söylemek istiyor....
blog'una sağlık

10/14/2005 04:13:00 ÖS  
Blogger yazimasasi der ki...

gece kızım; bence asıl mesele, bu resmi kimin çektiği hakikaten! bi de şöyle bir şey var, nazarımda sözün bittiği yerdir:

gelsene dedi bana
kalsana dedi bana
gülsene dedi bana
ölsene dedi bana

geldim
kaldım
güldüm
öldüm

10/14/2005 06:45:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

çok güzel gece,,sende güzelsin..ismin gibi eklediğin şeyler de hoş..

10/15/2005 01:00:00 ÖÖ  
Blogger derin iz der ki...

Bu dizeleri Ezginin Günlüğün den ilk dinlediğimde dehşete kapılmıştım.Bu kadar mı güzel okunurdu, bu kadar mı anlamlanırdı bir melodi bir hüzünle buluşurken...

10/15/2005 01:18:00 ÖÖ  
Blogger xtra der ki...

resim güzel gerçekten

10/15/2005 07:46:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker