<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ekim 28, 2005

Kanto

Ezginin Günlüğü yapmış bir şarkı, efendi efendi söylemiş yeni albümünde. Otur dinle di mi? Ne diline takıyorsun? Sen 26 yaşında, evde kalmakla "çıtır ++ kategorisi" arasında gidip gelen bir insansın, senin neyine gerek bu şarkıyı diline dolamak.

Hayır, çok istiyorsan evde söyle, ne bileyim samimi bi arkadaşının yanında söyle, inadına yapar gibi işyerinde söylemek de ne?

Hadi hepsini geçtim, işyerinin mutfağında çaycı çocuğun yanında işveli cilveli şarkı mırıldandığın yetmiyor, bir de bu şarkıyı mırıldanıyorsun. Ayıp vallahi ayıp.

Ateşe baca lazım,
Kitaba hoca lazım,
Bana bir koca lazım,
O da bu gece lazım

5 Yorum:

Blogger Handan der ki...

:):)

Ben de birgün yolda şarkı söyleye söyleye gidiyordum,80 liyıllar, samantha fox lar falan sonra farkına vardım ki
"touch me touch me I wanna feel your body" diyor muşum. Seninki nispeten masum kalmış :)

10/28/2005 01:06:00 ÖS  
Blogger Atonica der ki...

:)
Bu mudur..? Budur...

10/28/2005 01:43:00 ÖS  
Blogger Ufuk Ilter der ki...

Şarkı sözlerini sen mi yazdın diye de şüphelenmedim değil yani şebnem. Son dize de olur ya ööle adını verir şairler :p

11/01/2005 01:40:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Koptummmmm yaaaa:) Zuper:)
Birde yetmez yedi tane lazim demek geldi ek olarak icimden :)
Nuku

11/02/2005 10:16:00 ÖS  
Blogger mehterbaşı der ki...

ufuk çok yaşa emi yoruma katılmamak elde değil :P

11/04/2005 01:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker