<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 07, 2005

Fal

Sıdıka Rodop, Papatya Falı adını verdiği pırlantalı tasarımı
- Çıktı mı?
- Çıkmaz mı?

4 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Çıkabilir, ama çıkamayadabilir...
:)))))

9/07/2005 03:05:00 ÖS  
Blogger TeMHa der ki...

Çıkar çıkar.. Önce yaprakları say ona göre kopar.. :) Biraz hileli bir olay aman yaparsın, insan mutlu olmak ister kimi zaman, yalanda olsa..

9/07/2005 04:50:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Şimdiii sevgili atonica ve Temha, ben ki kendimi pek bi pesimist sanırdım, siz benden beter çıktınız.

Çıktı diyorum! aaaa, kızdırmayın beni.

9/07/2005 04:56:00 ÖS  
Blogger mushmula der ki...

Astrolojinin bilimsel anlamda "çıktığını" düşünüyorum. Şu gazetelerdeki günlük fallar ise "çıkmaz". Ya da en iyi ihtimalle "tutar" ama çoğu zaman "tutmaz" bile...

İzmir'in yerel gazetelerinden birinde hergün düzenli olarak, mümkün olduğu kadar çok kişiye uyacak şekilde uydurulduğunu bizzat yazan kişiden dinlemiştim. Ama uydurmayan, bi de üstüne tutturabilen araştırmacı-falcılarımızı tenzih ediyorum.

9/07/2005 11:23:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker